Småviltjakta i Finnmark på høring
Espen Farstad
Publisert 16.04.2018 12:46
Oppdatert 16.04.2018 14:48
Småviltjakta i Finnmark på høring
Det er på gang en revisjon av retningslinjene for småviltjakt på Finnmarkseiendommen. Mye bra, men også punkter som bør drøftes nøyere, mener NJFF.

Finnmarkseiendommen (FeFo) har sendt på høring en revisjon av gjeldende retningslinjer for forvaltning av småviltjakta på Finnmarkseiendommen. Som alle rypejegere vet, så er dette landets største-, og ofte også beste rypeterreng. Finnmark er det fylket som har størst andel jegere i befolkningen. I tillegg er det mange jegere utenfra Finnmark som har funnet stor glede i å reise på rypejakt i vårt nordligste fylke.  

NJFF har avgitt: Høringsinnspill til nye retningslinjer for småviltjakt på Finnmarkseiendommen 2018.
Hovedinntrykket er at det er mye fornuftig i høringsdokumentet. Dog er det en del utfordrende punkter der NJFF har et avvikende syn enn det man finner i høringsforslaget. Et par eksempler på det er:


Salg av jaktkort starter etter gjennomført bestandsvurdering.

FeFo ønsker å høre brukernes syn på å starte salg av jakttkort for jakt på ryper og skogsfugl først etter gjennomført bestandsvurdering. Aktivering av sesongkort for jakt på ryper og skogsfugl vil også være åpnet fra samme tidspunkt.

NJFF er svært skeptiske til dette forslaget. Ved å starte salg av jaktkort først etter avsluttet taksering, vil mulighetene for tilreisende jegere bli sterkt påvirket. Det vil også begrense muligheten til å planlegge jakt og å bestille flybilletter både for seg og hund dramatisk. I tilfelle det tilrettelegges for å gi reiselivsbedrifter prioriterte jaktkort vil en slik endring føre til at tilreisende jegere blir presset inn i reiselivsbedriftenes tilbud og den frie selvstendige jaktutøvelsen blir begrenset for tilreisende jegere. Dette er en sterk begrensning i jakttilbudet for den jegergruppen som i dag har tilgang, men ingen rett til jakt i Finnmark. Gjennom de reguleringsmuligheter som er gitt for å tilpasse uttaket på et bærekraftig nivå både gjennom kvoteregulering og stengning, mener NJFF at forvaltningen har tilstrekkelige virkemiddel til å gjennomføre god bestandsforvaltning uten å utsette jaktkortsalget. NJFF fraråder FeFo å utsette jaktkortsalget til etter at bestandstakseringene er gjennomført.

Bruk av hund

"FeFo kan regulere bruk av løs hund under småviltjakt i særlige utsatte reinbeiteområder"
Forslaget innebærer at FeFo vil benytte grunneierrettigheten til å regulere på bruk av løs hund av hensyn til reindrift. Reguleringen vil gjelde avgrensede områder, for eksempel jaktfelt, og avgrensning i tid. Regulering kan gjelde bruk av løs hund ved jakt på småvilt samt trening av hund benyttet til slik jakt.

NJFF støtter ikke forslaget om å regulere bruk av løs hund under småviltjakt ved å ta dette inn i retningslinjene. Her finnes det andre og mer smidige måter å formidle målrettet informasjon om sårbare områder og tidsrom på. Slike virkemiddel bør utprøves før det vurderes en forsterket hjemmel til å forby løs hund til småviltjakt.

 

Høringsfrist er 15. april 2018.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.