Smitteverntips for jaktlag under koronapandemien
Publisert 27.08.2020 09:06
Oppdatert 04.11.2020 09:27
Smitteverntips for jaktlag under koronapandemien
Foto Gina Aakre/NJFF
Under fellesjakta vil personer fra ulike miljøer samles, og dette kan gi økt risiko for smittespredning av covid 19. Her er tips for å gjennomføre jakta smittefritt.

​​​​​NJFF ønsker å gi råd til jegere og jaktlag som kan bidra til at også årets jakt kan gjennomføres på en sikker og trivelig måte uten økt risiko for smitte og sykdom. De generelle smittevernrådene som helsemyndighetene har utarbeidet vil også kunne sikre en trygg gjennomføring av jakta. 

 • Det er viktig at alle som er syke med symptomer som kan være knyttet til korona, avstår fra å være til stede og delta i alle deler av jaktutøvelsen.
 • Avstandsregelen om minst 1 meters avstand må overholdes, og i situasjoner hvor dette er krevende anbefales det å bruke munnbind.
 • God hygiene og bruk av handsprit bør ha fokus.
 • Jaktledere bør i år ha spesielt fokus knyttet til smittevernhensyn og tilrettelegge for en sikker og trygg jakt hvor utøverne er ivaretatt og har tilgang på godt smittevern under hele jaktutøvelsen. I tillegg må den enkelte utøver også ivareta eget smittevern.

Noen deler av jaktutøvelsen kan inneholde økt smitterisiko

Vi vil peke på de mest alminnelige for å bevisstgjøre jegere og jaktledere slik at nødvendige hensyn kan bli ivaretatt.

 • Jaktleder bør gjennomgå de generelle smittevernreglene og hva som er tilrettelagt av jaktlaget før jakt.
 • Jaktledelsen bør vurdere om det er nødvendig å utnevne en smittevernansvarlig
 • Jaktmøter og andre samlinger bør avholdes utendørs for å unngå nærkontakt.
 • All hilsning bør skje «koronasikkert».
 • Trekking av poster må tilrettelegges «koronasikkert». Unngå at alle deltakere må trekke post ut av en felles pott.
 • Deltakere som opplever å være i risikogrupper bør fritas fra deltakelse i arbeidsoppgaver hvor det er økt risiko for nærkontakt og bruk av fellesutstyr. For eksempel slakting og partering av felt vilt
 • Under felles transport under jakt kan det være utfordrende å overholde smittevernet. Tilrettelegg for at personer fra samme familie/miljø kan samkjøre om nødvendig.
 • Bruk engangshansker ved all handtering av slakt og kjøtt.
 • Ved utvomming av felt vilt og transport ut av terrenget bør færrest mulig delta.
 • Etabler små slaktelag som ivaretar felt vilt.
 • Bruk personlig utstyr så langt som mulig og foreta smittevernmessig godt reinhold.
 • Tilrettelegg partering og stykkingsarbeidet slik at det er mulig å overholde avstandsreglene. Bruk munnbind om dette ikke er mulig.

Skitt jakt!


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.