Søk momskompensasjon innen 1. mai
Publisert 21.01.2020 14:52
Oppdatert 23.01.2020 15:41
Søk momskompensasjon innen 1. mai
Når man har avholdt årsmøte i foreninger og fylkeslag er det på tide og sende inn MVA-søknad og regnskap for 2019. Frist for å sende inn dette er 1. mai 2020.

All dokumentasjon skal sendes elektronisk på e-post til njff@njff.no, eller det kan lastes inn på «dokument rapportering» under «Min side».

Vi vil legge ut på nettportalen hvilke foreninger som er registrert når fristen nærmer seg, slik at alle får mulighet til å sjekke at sin forening er registrert. 

Kulturdepartementet vedtok i fjor ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Endringene skal ha bidratt til at små organisasjoner samlet vil motta noe mer midler i ordningen. Departementet har videre innført flere justeringer for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet.

For å kunne søke om momskompensasjon er det viktig å merke seg følgende:

  • Det er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere.

  • Det gis ikke momskompensasjon til organisasjoner som er lukket, eller virksomhet som kommer en lukket krets til gode.

Alle søkere plikter å være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2020. Foreninger som ikke har et organisasjonsnummer og står registrert i Frivillighetsregisteret vil holdes utenfor årets søknad. Det koster ikke foreningene noe å være innmeldt i Frivillighetsregisteret.

Les her om hvordan dere blir registrert.

Mer om ordningen kan leses her

For spørsmål vedrørende MVA-kompensasjon eller registrering i Frivillighetsregisteret kontakt Beate Krokan Carlsson på 66792210 eller e-post

Husk innsendingsfristen 1. mai! 

Her finner du momskompensasjonsskjema


- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.