Søk tilskudd fra spillemidler
Publisert 12.12.2018 10:33
Oppdatert 13.12.2018 08:39
Søk tilskudd fra spillemidler
Fra og med 11. desember kan det søkes om tilskudd av spillmidler til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Fristen for å søke er 1. mars.

​Nå åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av mva-avgifter ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2019. 

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til 

  • ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
  • nærmiljøanlegg 
  • løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet 

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Skjemaet finner du her. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene. Søknader må være mottatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet senest 1. mars 2019. Søknader som mottas etter denne fristen, vil behandles i forbindelse med tildelingen av kompensasjonsmidler i 2020.​

Alle som skal søke må merke seg følgende to punkter:

  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen. ​

Om ordningen 2019

Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år.​

Ordninga omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/ fylkeskommuner og kommunale foretak. Det kan søkes om kompensasjon knytta til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor.

Kulturdepartementet har fastsatt Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2019​. Henvendelser vedrørende søknader om kompensasjon rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet.​​

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.