Spørreundersøkelse til jegere og fiskere
Publisert 07.10.2019 10:52
Oppdatert 29.10.2019 09:52
Spørreundersøkelse til jegere og fiskere
Foto: Sarah Synnevåg
NJFF setter nå i gang en stor spørreundersøkelse overfor medlemmer, tidligere medlemmer og personer som jakter og fisker men som ikke er eller har vært medlemmer i organisasjonen.

​​​​Det skjer i regi av det nylig nedsatte organisasjonsutvalget som har fått i oppdrag av Forbundsstyret å vurdere tiltak for å videreutvikle organisasjonen. Utvalget ønsker å ha et best mulig faktagrunnlag å gjøre sine vurderinger på. Svarene i spørreundersøkelsen vil være viktige for de utredninger som skal gjøres og dermed til slutt for de forslag som kommer ut av dette arbeidet.​

Brukertilfredshetsundersøkelsen tar for seg relasjonene mellom det enkelte medlem og NJFF som organisasjon. Hvilke behov, ønsker og forventninger har den enkelte jeger og fisker i forhold til sin forening, sitt fylkeslag og til NJFF sentralt? Og hva er den enkeltes erfaringer med organisasjonen? En hel rekke meget viktige spørsmål blir stilt i denne omfattende spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen er elektronisk og vil bli gjennomført i løpet av oktober. Hvis du som leser dette, er en av dem som får tilsendt spørreundersøkelsen, håper vi du kan sette av noen minutter til å svare på spørsmålene. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.