Vern fiskevann – registrer fremmed fisk
Publisert 08.02.2016 19:07
Oppdatert 13.11.2019 10:46
Spredning av fisk i vann og vassdrag har resultert i at lokale fiskebestander har blitt nærmest utryddet flere steder. Nå oppfordrer forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om at publikum melder fra om spredning av fisk.
Gjedda er en av artene som de siste årene har blitt spredd til stadig nye vann, med det resultat at lokale ørretbestander har blitt nærmest utryddet.​ Foto: Istock - ​Vladimir Vitek

Spredning av fisk er en av de største truslene mot de lokale fiskebestandene i norske vann og vassdrag. Nye fiskearter kan fortrenge stedegne arter, eller spre parasitter og sykdommer som kan ha negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

– Spredning av fisk kan føre til store skader på de fiskebestandene som danner grunnlaget for et godt fritidsfiske, sier NINA-forskerne Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund. 


Utrydder og desimerer lokal fisk

I alt 11 fremmede fiskearter er innført til Norge av mennesker, bl.a. karpe, suter, regnbueørret og rødgjellet solabbor. I tillegg kommer spredning av fisk som naturlig hører til i deler av Norge, som gjedde, ørekyt, sørv, mort og harr. Når slike arter spres til nye vann kan det ha minst like store negative effekter på de naturlige fiskebestandene som de fremmede artene. 

Ifølge forskerne kan utsatt gjedde føre til at ørreten blir praktisk talt utryddet, mens etablering av ørekyt i ørretvann kan føre til nærmere 40 % nedgang i avkastningen av ørret.  


Avhengig av tidlig varsling

Dersom en skal kunne sette inn effektive tiltak mot denne spredningen, er det nødvendig at nye tilfeller blir påvist og rapportert så raskt som mulig. Her spiller publikum en nøkkelrolle i arbeidet mot spredning ved å innrapportere nye funn.

– Dersom en art først har etablert seg i et vassdrag, er det stor fare for videre spredning. Forvaltningsmyndighetene er dermed avhengig av tidlig varsling for å sette inn tiltak for å fjerne arten eller begrense spredningen, forklarer Hesthagen


Viktig lokalkunnskap

​På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) videreføre kartleggingen av spredning av fiskearter i norske vassdrag. 

– Dersom du kjenner til at en ny fiskeart har blitt innført i løpet av de siste 2-3 åra, vil vi gjerne at du melder fra om dette, oppfordrer Hesthagen.

Slik går du fram:

Her kan du lese mer om spredning av fisk:

​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.