EU-forbud mot blyhagl i våtmark stadig nærmere
Publisert 05.11.2020 10:26
Oppdatert 09.11.2020 12:24
EU-forbud mot blyhagl i våtmark stadig nærmere
Miljøkomiteen (ENVI) i EU-parlamentet stemte ja til EU-kommisjonens forslag om blyhaglforbud i våtmark. Utformingen av det europeiske blyhaglforbudet i våtmark, kan bety at det også blir strengere regler for bruk av blyhagl på jakt i Norge.

​​​​​​NJFF har sammen med Nordisk jegersamvirke (NJS) og den Europeiske jegerorganisasjonen FACE, jobbet i lang tid for å unngå et urimelig strengt blyhaglforbud. I utgangspunktet er organisasjonene enig i prinsippet om å unngå bruk av blyhagl i våtmarker, og de fleste land har allerede på plass restriksjoner som ivaretar dette. Som for eksempel forbud mot bruk av blyhagl i «klassiske våtmarker», i hovedsak vann og innsjøer hvor ender, vadere etc. holder til, eller forbud mot bruk av blyhagl ved jakt på spesifikke arter. Løsninger med en praktisk tilnærming, og som fungerer nasjonalt, ser imidlertid ikke ut til å imponere EU-kommisjonen.

Forslag om kraftig innstramming

EU-kommisjonen ønsker nå å stramme strikken vesentlig. Som definisjon av våtmark, skal «Ramsar definisjonen» benyttes. Det innebærer bl.a. at myr/torvmyr vil bli definert som våtmark, noe som er spesielt problematisk for de nordiske landene og f.eks. Irland. Forbudet vil også gjelde i en buffersone på 100 meter fra områder som defineres som våtmark.
Besittelse av blyhagl i våtmark eller buffersoner, vil regnes som brudd på forbudet mot bruk av blyhagl med mindre jegeren kan bevise at ammunisjonen ikke skulle brukes i det aktuelle området. En slik omvendt bevisbyrde er kontroversiell og juridisk tvilsom, og forslaget har blitt kraftig kritisert av jegerorganisasjonene. Implementeringstiden for medlemslandene er foreslått til 24 måneder. etter at nye regler er vedtatt i EU. Norge er forpliktet til å gjennomføre reglene jfr. EØS-avtalen.

Definisjon av våtmark (Ramsar-konvensjonens def.):
"Områder med myr, torvmyr, torv eller vann, enten det er naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med statisk eller rennende vann, friskt, brakkholdig eller salt, inkludert områder med sjøvann hvis dybde ved lavvann ikke overstiger seks meter "

Mulighet for nasjonale tilpasninger?

Det er for tidlig å si nøyaktig hvilke konsekvenser blyhaglforbudet vil få for Norge, dersom forslaget vedtas av EU-parlamentet uten endringer. Det har kommet signaler fra EU-kommisjonen om at noe nasjonal tilpasning vil være mulig, men det er usikkert om dagens norske løsning, med et generelt blyhaglforbud og med unntak for jakt på enkelte arter, vil kunne videreføres. Den aller største utfordringen sett med norske øyne, er definisjonen av våtmark – som inkluderer alle former for myr og torv. I praksis vil så å si all jakt i norske skoger og fjell kunne regnes som «jakt i våtmark».

NJFF vil sammen med NJS og FACE fortsette jobben med å forsøke å få på plass en bedre fungerende løsning enn det som nå ligger på bordet, selv om sjansen for å få til vesentlige endringer stadig blir mindre.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.