Startskuddet går for villreinjakta
Publisert 16.08.2018 09:49
Oppdatert 17.08.2018 11:43
Startskuddet går for villreinjakta
20. august starter villreinjakta og den varer ut september. Hvert år felles det mellom 4000 og 5000 villrein i løpet av jakta. Tallene varierer i takt med bestandsandelene i villreinområdene.

​​​​​Tror dyra er i fin form

Til tross for den tørre sommeren tror jegerne dyra er i fin form. De har nok vært plaget av insekter denne sommeren. - Vinteren fram til kalving var grei og villreinen tåler de store variasjonene i naturen. Når de overlever sprengkulde og nedising av beitene, så klarer de dette også, sier Reidar Sandal i Statens Naturoppsyn, til Fædrelandsvennen.

Finn trekkrutene

Utfordringa i reinsjakta er å finne ut hvor dyra står. Særlig hvis du er ny jeger i et område, kan mye tid gå med til å finne de viktigste trekkrutene. Erfarne reinsjegere kan bidra med nyttig kunnskap.

Vil du være på den sikre sida, gjør du research på forhånd: Via karttjenesta Dyreposisjoner som drives av Norsk institutt for naturforskning (NINA), får du en kartbasert oversikt over hvilke områder GPS-merka villrein bruker. 7-8 villreinområder har merket dyr, slik at du med et par ukers forsinkelse kan følge deres bevegelser. Tidsavgrenser du søket til jakta i fjor, får du en pekepinn på hvor dyra sto under jakta.​

Obligatorisk prøvetaking

Skal du jakte villrein i år må du ha med deg en «jegerpakke» med nødvendig prøveutstyr. Denne blir delt ut sammen med fellingstillatelsene. Alle dyr som er eldre enn 1 år skal det tas både hjerne- og lymfeprøve av. Dette skal gjøres i alle villreinområdene for å se om noen dyr er rammet av den smittsomme og dødelige nevrologiske sykdommen skrantesyke. Skrantesyken førte til at hele vinterbestanden av villrein i Nordfjella - mer enn 1400 dyr - ble skutt ned i perioden november 2017 - februar 2018.

Norsk villreinsenter har laget en egen faktaside om prøveinnsamlingen. Her finner du all relevant informasjon om utstyr, prøvetaking, merking, registrering, oppbevaring og innsending av prøver.

Nyttige linker og jaktlagsavtale

De fleste villreinområdene gjennomfører trekning av jakta med søknadsfrist 1. mai, men det er fortsatt mulig å sjekke om det er noe ledig via Inatur

Vil du lese nyheter fra villreinforvaltninga og -forskninga, bør du ta en titt på nettsidene til Norsk villreinsenter. Der finner du også linker til de enkelte villreinområdene med oppdaterte kvoter. Også på NINAs nettsider om hjortevilt-overvåkninga finner du mye nyttig. 

Det kan være utfordrende dersom flere jegere deler på et løyve. Vær oppmerksom på at du i enkelte villreinområder kan bruke en såkalt Jaktlagskontrakt. Da behøver ikke alle jegerne fysisk å ha med seg kontrollkort/ fellingsløyve, men kun en kopi av jaktlagsavtalen. Det er imidlertid jegernes ansvar at kortene er innenfor rekkevidde. Det er ulik praktisering av jaktlagsavtaler mellom de ulike villreinområdene, så sjekk med Statens naturoppsyn eller villreinutvalget lokalt om du kan bruke en slik avtale. Her kan du laste ned et utkast til Jaktlagsavtale.

Introjakt

Du kan også delta på NJFFs opplæringskurs i villreinjakt. Se hvor det finnes muligheter for dette i kalenderen nedefor. ​​

 Finn introjakt på villrein

Fylke
Lokallag
Fra dato
Ikon
Til dato
Ikon
Tekst
Søk
HvaHvemHvorDatoMer Info
Introjakt%20rype%20og%20skogsfuglÅl Jff%C3%85l%20jff%20klubbhus20.09.19Plussikon
%3Cp%3EIntrojakt%20p%26aring%3B%20rype%2Fskogsfugl%3C%2Fp%3ELes merMeld på
Introjakt%20HareÅl Jff%C3%85l%20jff%20klubbhus04.10.19Plussikon
%3Cp%3E%3Cem%3EIntrojakt%20Hare%3C%2Fem%3E%3C%2Fp%3ELes merMeld på
Introjakt%20p%C3%A5%20hjortJæren JflTysse08.11.19Plussikon
%3Cp%3EI%20%26aring%3Br%20arrangerer%20J%26aelig%3Bren%20Jakt-%20og%20Fiskelag%20oppl%26aelig%3Bringsjakt%20p%26aring%3B%20hjort%20p%26aring%3B%20Tysse%20fredag%208.november%202019%20til%20s%26oslash%3Bndag%2010.%20november%202019%20%28uke%2045%29.%3C%2Fp%3ELes mer
Introjakt%20R%C3%A5dyrTvedestrand JFFPresteskauen%2C%20Dypv%C3%A5g10.11.19Plussikon
%3Cp%3EBli%20med%20p%26aring%3B%20introjakt%20etter%20r%26aring%3Bdyr%3C%2Fp%3ELes mer
Forrige
Side 1 av 1
Neste
- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.