Statskog gir garantier til jegerne
Publisert 03.04.2020 09:11
Oppdatert 03.04.2020 10:49
Statskog gir garantier til jegerne
Statskog garanterer: om høstens elgjakt rammes av myndighetenes smittevernregler får jegerne pengene tilbake.

​​​​​Nå er det tid for å søke elgjakt hos landets største grunneier. ​Over 1 000 jaktlag i hele landet er med i den årvisse kampen om elgjakt hos Statskog. 

- Alle jegere kan søke på Statskogs tilbud, og vi merker at det er populært, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Selv om det er flere måneder til aktiviteten starter, kan også høstjakta bli direkte berørt av myndighetenes tiltak og retningslinjer for begrensning av Korona-smitte.

- Dersom reiserestriksjoner eller forbud mot forsamlinger umuliggjør jakta, vil jaktlaget få refundert det de måtte ha betalt oss. Vi tar selvfølgelig heller ikke noe gebyr i slike tilfeller, sier Breisjøberget.​

Oppfordrer flere til å tenke likt

- Dette er en positiv tilnærming til en problemstilling mange jegere har luftet med oss, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF.  Vi vil berømme Statskog for å være tydelige her, og oppfordrer alle andre rettighetshavere som selger jakt og fiske, leier ut hytter eller annet, om å utvise samme smidighet overfor sluttbrukerne. ​

- Vi er inne i en tid preget av usikkerhet. Alle parter i et kjøp-salg forhold bør ta høyde for at den situasjonen vi er inne i kan vare lenge, og forsøke å skape trygghet for alle involverte. Bestiller man en vare som ikke kan bli levert eller benyttet er det ikke mer enn rett og rimelig at man ikke skal betale for den. På den annen side er det viktig at man følger oppsatte prosedyrer med søknadsfrister, trekking og forutsigbarhet så langt det lar seg gjøre, avvslutter Farstad.

Bruk Inatur.no

Statskogs tilbud på storviltjakt legges som alltid ut på portalen inatur.no. Tilbudene er nå åpnet for søkere.​ Jegerne søker via en lenke på selve tilbudet. Søknader må leveres inn i løpet av april. Hvem som får tildelt jaktmulighetene avgjøres ved vilkårlig trekning tidlig i mai.​​


- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.