Velkommen inn i 2020!
Publisert 12.12.2019 12:50
Oppdatert 13.12.2019 12:00
Velkommen inn i 2020!
Nå ebber året ut, og jeg vil gjerne sende en takk for året 2019 til alle medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det har vært et spennende og innholdsrikt jakt- og fiskeår.

​​​​​​​​​​Jakt- og fiske står sterkt i det norske samfunnet. Vi er bærere av en tradisjon det er lett å forsvare. Jakt- og fiskeglede er umistelige verdier det er verdt å sloss for. Å bringe kjøtt og fisk til bordet er en glede. Høsting av naturens overskudd er både klimavennlig, sunt og helsefremmende. Våre verdier står seg godt i samfunnsdebatten, og vi har gode kort på handa når vi skal argumentere og arbeide for en god naturforvaltning som sikrer oss jakt- og fiskemuligheter i framtida.

Familiens år

Jakt og fiske er tradisjonsrike aktiviteter med mye kunnskapsformidling over generasjonsgrensene. Framtida ligger i de unge. Derfor har vi et sterkt fokus på rekruttering av nye jegere og fiskere. 2020 er familiens år i NJFF. Vi tilbyr nå et samlet familiemedlemskap i NJFF for kr 1.100,-, uansett hvor mange dere er i husstanden. Den prisen er fast, og gjelder uansett hvilken lokalforening dere er tilsluttet. Jeg håper mange av dere velger å tegne familiemedlemskap, og at dere tar med familien på de gode jakt- og fiskeopplevelsene i det kommende året.

KnutArne_familiemedlemskap.jpg

NJFF-ambassadører

2019 var også det året NJFF for første gang etablerte et ambassadørkorps av unge jegere og fiskere. De har på en flott måte bidratt til å spre et godt jakt- og fiskebudskap i sosiale medier. Du har sikkert sett jakt-, fiske- og turtipsene de har laget. Facebooksidene våre har nå snart 60.000 følgere. Antall likes og følgere på Instagramkontoen til NJFF har skutt i været, og har en økning på hele 145% det siste året! Jeg hører stadig fra yngre folk at «jeg ser det rører seg i NJFF for tiden». Det er godt å høre, det betyr at vi treffer de yngre på hjemmebane.

NJFF-Ambassadører.jpg

Introjakter

Min forgjenger, Runar Rugtvedt, kåret introjakt til årets nyord for to år siden. Etter det har vi videreutviklet konseptet til en formidabel suksess. I år har vi kjørt 350 introjakter i hele landet, med tilbud om alle typer jakt. Vi har tatt fatt i en av de store utfordringene rundt rekruttering til jakt, nemlig overgangen fra teori til praksis. Vi har senket en terskel, og vi framstår som inkluderende. Slik bidrar organisasjonen til jaktas fremme i nye grupper, og det er både viktig og bra!

Introjakt.jpg

Slag vi vinner og kamper vi tar

NJFF er på mange måter jegernes og sportsfiskernes fagforening. Vi skal sloss for våre rettigheter og muligheter, og det er nok av fighter å ta! Noen vinner vi fram i, mens andre kan virke noe mer uoppnåelige. Uansett skal vi ha et sterkt engasjement, og det spenner fra lokale saker til internasjonale utfordringer. Da er det godt å vite at vi er på alle de viktigste arenaene. Vi har foreninger over hele landet som engasjerer seg lokalt, vi har fylkeslag som kan arbeide i regionene, og vi har en sentralorganisasjon som tar seg av Storting og regjering. I tillegg er vi engasjert mot EU gjennom nordiske og europeiske organisasjoner, der vi besitter viktige posisjoner for å fremme vårt syn.

Vellykket gyrokamp

Bekjempelsen av lakseparasitten gyro er i rute. Her har NJFF stått på i flere år, med å sikre fokus og de nødvendige midler over statsbudsjettet til bekjempelse av den dødelige lakseparasitten. Selv var jeg en tur i Rauma i høst. En fantastisk vakker lakseelv som nå er friskemeldt etter mange år med gyro i elva. Vefsna i Nordland og Lærdalselva i Sogn og Fjordane er andre, viktige elver som er friskmeldt. Det viser at det nytter!

​​laksefisker.JPG

Rovviltsaken

Forvaltningen av de store rovdyra er ikke enkel. NJFF arbeider for en fornuftig forvaltning som tar hensyn til de som berøres av å leve tett på rovdyra. Stammene av jerv, ulv og gaupe er av en slik størrelse at de skal forvaltes gjennom kvotejakt og lisensfelling. Vi krever en forutsigbarhet i forvaltningen som bidrar til at jegerne kan utføre den jobben vi er tillagt på en effektiv og human måte. Det må bygges tillit mellom aktørene og forståelse for de utfordringer som følger med. Denne ballen slipper vi ikke!

Ulv.JPG

Vindkraft og miljøvern

Et av de temaene som har skapt størst engasjement i våre rekker er bygging av vindkraftverk. Mange er fortvilet over de planer som foreligger. En massiv nedbygging av norsk natur i viktige områder for jakt, fiske og friluftsliv er gjennomgangstonen i disse sakene. Forbundsstyret fattet et klokkeklart standpunkt, et tydelig nei til videre bygging av vindkraftverk i norsk natur. Dermed er organisasjonen klar for engasjement i sakene som dukker opp. Det er laget en egen infoside om dette på njff.no​, der kan du lese deg opp om ønskelig.  
Vi har også et landsmøtevedtak om å ha et sterkere fokus på miljøvern. Det er en oppgave vi skal integrere i alt vi driver med. Våre folk vestpå har i mange år sloss en kamp mot plastforurensing i havet. Nå iverksetter vi en kartlegging av omfanget av aktiviteten vår på skytebanene, hvor også miljøpåvirkningen skal utredes. Jeg har tro på et større miljøengasjement i organisasjonen vår. ​​

Naturglede.jpg

Velkommen med, vi trenger deg!

På starten av et nytt år er det naturlig å se framover. Mange, viktige oppgaver ligger framfor oss i NJFF. Vi skal bygge en sterk organisasjon tilpasset samfunnet for øvrig. Vi vet at blysaken kommer opp igjen, at villreinen trenger en aktiv forsvarer, at laks og sjøørret trenger en sterk organisasjon som NJFF i ryggen, og mye mer. Derfor trenger vi alle med et hjerte for jakt og fiske med i vår organisasjon. ​

 

Knut Arne Gjems, leder NJFF. ​​

PS, i 2021 fyller NJFF 150 år.  Vi lover en heidundrende fest, og du blir invitert med!

 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.