Tid for politiske samtaler
Publisert 02.03.2021 10:14
Oppdatert 02.03.2021 12:39
Tid for politiske samtaler
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum
I starten av valgåret 2021 bruker NJFF mye tid på politiske samtaler med sentrale politikere, om saker av betydning for jegerne og fiskerne.

​​Et valgår er et godt utgangspunkt for politisk oppmerksomhet. Som en interesseorganisasjon for landets jegere og fiskere ønsker NJFF å gripe muligheten til å bringe våre saker opp på dagsordenen. I disse dager gjennomføres det flere politiske møter, og flere skal det bli!

​Vindkraft, rekruttering og rovvilt

NJFF inviterte nylig Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til en harejakt og kaffeprat. Han stilte velvillig opp, og var lutter øre til de klare meldinger han fikk fra vår styreleder Knut Arne Gjems. I løpet av et par timer fikk han høre om NJFFs 150-års jubileum, rekrutteringsarbeidet vårt, satsingen på introjakter og andre positive tiltak som NJFF står for.  Samtidig tok vi også opp en del utfordringer vi står ovenfor. Siden møtet foregikk godt innenfor ulvesona var det ikke unaturlig at den problematikken fikk en del oppmerksomhet. Vi evaluerte årets lisensfelling innenfor sona, som har foregått svært bra, noe Vedum hadde fått med seg. Han kunne fortelle at SP nå vil gå inn for et bestandsmål på ulv som sammenfaller med NJFFs landsmøtevedtak om det samme, altså 2-3 ynglende familiegrupper inklusive grenseulvene. 

NJFF utfordret Vedum på hvor SP står i viktige energispørsmål, med særlig vekt på å ivareta vassdragene våre mot videre kraftutbygging, og ikke minst SPs syn på videre vindkraftutbygging i norsk natur. Vedum svarte at verna vassdrag skal forbli vernet, og ga et vindkraftsvar som du kan se i dette videoklippet
Vi kan røpe så mye som at han går for en stans i videre vindkraftutbygging, om han får det som han vil internt i SP. 

Flere møter på gang

Det arbeides politisk på mange nivåer i organisasjonen. Sentralt har vi konkret på trappene et møte med rovviltpolitisk talskvinne i Høyre, Lene Westgaard-Halle, og også et møte med Arbeiderpartipolitiker Nils Kristen Sandtrøen. Begge disse møtene er planlagt som fysiske møter utendørs. Både politisk ledelse, fylkeslag og administrasjonen er engasjert i disse møtene, som i form er så rommelige at vi får tid til å ta opp flere saker på en grundig måte. 

NJFF styrker den politiske innsatsen

Møter med enkeltpolitikere som beskrevet ovenfor er alltid viktig, men vi skal ikke glemme alle de løpende politiske møter som foregår på digitale flater i disse koronatider. Håndtering av våpenloven med kompensasjon for halvautovåpen, digitalisering av våpensøknader, pukkelaksutfordringer, vilkårsrevisjoner i vassdragene og ikke minst villreinens utfordringer er eksempler på saker som NJFF arbeider med politisk nå om dagen.  For å styrke den fagpolitiske innsatsen fra NJFF har det blitt ansatt en egen politisk rådgiver/samfunnskontakt i administrasjonen på Hvalstad. Line Osfoss, som kommer fra en tilsvarende stilling som politisk rådgiver i NAF, startet arbeidet den 1. mars. Hun skal hjelpe til med å øke synligheten i NJFFs politiske engasjement i en rekke saker, både i de politiske miljøer, men også i media og på annen måte utad. Engasjementet til NJFF spenner bredt, fra sjøørret til rovvilt, fra vindmøller til pukkellaksutfordringer, så det er nok å ta fatt i for Line. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.