En organisasjon for framtiden - organisasjonsutvalgets rapport klar
Publisert 15.12.2020 12:21
Oppdatert 05.02.2021 11:47
En organisasjon for framtiden - organisasjonsutvalgets rapport klar
Foto: Hanne Simonsen
Forbundsstyret nedsatte i 2019 et utvalg for å utrede framtidens NJFF. Nå er utvalgsrapporten levert, og du kan lese den her.

​​​​​​​​Samfunnet endrer seg hele tiden. Da må også organisasjonen evne å endre seg slik at den tilpasser seg nye rammebetingelser. Mange tegn i tida tilsier at denne tilpasningen ikke har vært optimal de senere årene. NJFFs forbundsstyre satte derfor i 2019 ned et organisasjonsutvalg med et vidt mandat for å utrede hvordan organisasjonen bør videreutvikles de kommende årene. 

Arild Gjertsen, som er 1. nestleder i forbundsstyret, ble satt til å lede arbeidet. Han fikk med seg syv andre ressurspersoner fra organisasjonen, hvorav to fra forbundsstyret.  

Du finner en nærmere beskrivelse av utvalget her.​

Rapporten er avlevert

Organisasjonsutvalgets virksomhet har vært meget omfattende og også krevende, men nå foreligger det en ferdig rapport som er overlevert til forbundsstyret. 

Rapporten med underliggende delrapporter innen viktige temaer, er på hele 340 sider. Det ligger inne omfattende forslag til organisasjonsendringer. Det kan du selv lese om her:


Videre prosess

Forbundsstyret, som er oppdragsgiver og eier av rapporten, skal nå behandle den i et eget møte i januar. Så følger en runde med fylkeslederne der de kan gi tilbakemeldinger til styret. Hvordan man skal gå videre med innholdet i rapporten, og eventuelle forslag til endringer for organisasjonen i tiden framover er altså ennå ikke avklart. Forbundsstyret er opptatt av åpenhet og informasjon i denne prosessen og har derfor besluttet å gjøre den tilgjengelig i sin helhet for hele organisasjonen.

Det er allikevel klart at selv om en del av forslagene til organisasjonsutvalget kan håndteres administrativt eller gjennom ordinære vedtak i forbundsstyret, så vil de tyngste sakene ende opp til behandling på neste års landsmøte i november 2021. 

​​Vi går en spennende tid i møte i NJFF-organisasjonen!

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.