Tilbud om gratis opplæring til tillitsvalgte i foreningene
Publisert 16.12.2019 12:43
Oppdatert 16.12.2019 13:28
Tilbud om gratis opplæring til tillitsvalgte i foreningene
NJFF sentralt gir foreningene gjennom 2020 et tilbud om bistand innenfor organisatoriske temaer (drift av foreningen/laget).

​​​​​​Bjørn Kristoffer Kjelsrud er ansatt videre for å fortsette sin kursvirksomhet rundt om hos foreningene, litt på samme måte som han gjennom 2019 har fartet rundt og drevet opplæring først og fremst innenfor publisering på IT-plattformene (mest bruk av portalfunksjonene). I 2020 blir det tilbud om lignende virksomhet innenfor de fleste av foreningenes/lagenes organisatoriske virksomhetsområder. Det er satt opp en menyliste over temaene som det i utgangspunktet tilbys opplæring innenfor. Se videre under her! Etter avtale på forhånd, kan det også tas opp andre temaer. Dersom etterspørselen blir stor, kan det noen ganger hende at også andre personer enn Bjørn Kristoffer kan komme på foreningsbesøk for å gjennomgå det som ønskes.

For hvert av menypunktene er det satt opp det vi tror er passende tidsangivelse for en enkelt gjennomgang. Denne må sees på som et utgangspunkt. Det er mulig både å forkorte og forlenge den tiden som er oppgitt, men det er et greit utgangspunkt når et program for en kveld eller en dag skal settes sammen og bestilles. Det er den totale tiden en planlegger å benytte, som avgjør hvor mange temaer det blir rom for under et besøk.

For bestilling av kurs/besøk, ta kontakt med NJFF sentralt eller ditt fylkeslag. Eller ta kontakt direkte med Bjørn Kristoffer på e-post eller  mobil  41 18 43 25.

Temaer å velge blant:

Bruk av nettportalen: 1-2 timer

Portal.jpg

 • Innlogging
 • Lokal medlemsadministrasjon
  • Tolkning og bruk av medlemslistene
  • Grunnlag for medlemskommunikasjon  - mails, SMS mv.
  • Oppdatering av styreoversikt (tillitsvalgte)
   • ​Viktigheten  -  hvorfor?
   • ​Hvordan det gjøres
 • Publisering​

Ressurssidene på njff.no: 0,5-1 time

ressursside.jpg

 • Hvor finnes de og hvordan skal de brukes
 • Innholdet
  • Om organisasjonen
  • Kurs og utdanning
  • Foreningsdrift
  • Portalen
  • ​Satsingsområder

Årshjul/viktige frister: 0,5 time

årshjul.jpg

 • Søknader
 • Rapporteringer

Rapporteringer: 0,5 time

 • Obligatoriske
 • Andre aktuelle

Medlemskap: 0,5-0,75 time

medlemskap.jpg

 • Sentralt medlemsregister
 • Medlemskategorier
 • Kontingentfastsettelse
 • Kontingentinnkreving
 •  Kontingentoverføring til foreningene​

Økonomihåndtering og -rutiner: 0,5-2 timer

økonomi.jpg

 • Ansvar 
 • Budsjett
 • Regnskap
 • Standardløsninger
 • Rutiner
Informasjon, markedsføring og kommunikasjon med medlemmene: 1-1,5 timer
 • Hvorfor er dette så viktig
 • Hvordan bli god
 • Standardiserte muligheter - portalfunksjonene
 • Andre kanaler: 
  • Brev
  • Foreningsblad
  • Eksterne medier
Møter i foreningen - forberedelse, gjennomføring, etterarbeid/oppfølging: 1-1,5 timer
møteriforning.jpg
 • Årsmøte
 • Styremøte
 • Medlemsmøte
Vedtekter: 1-2 timer
 • Gjeldende foreningsvedtekter
 • Normalvedtekter for foreninger
 • Endring av foreningsvedtekter
  • Årsmøtebehandling i foreningen
  • Innsending og godkjenning av NJFF sentralt
  • Forhåndsgodkjenning før årsmøtebehandling
 • (Normalvedtekter for fylkeslag)
 • (Vedtektene for NJFF sentralt)
Utdanning og instruktører: 1-2 timer
instruktør.jpg
 • Viktigheten
 • Kursportefølgen
 • Instruktørordningene
 • Instruktørsituasjonen i foreningen
 • Instrukturanskaffelse og -ivaretakelse
 • Studieforbundet natur og miljø
Barne- og ungdomsvirksomheten: 0,5-1 time
barneogungdom.jpg
 • Ungdomsleder/ungdomsutvalg
 • Jakt- og fiskeskoler
 • Jaktskytterskoler
 • Andre aktiviteter
 • Økonomiske tilskudd
Kvinnesatsingen: 0,5 time
kvinnesatsing.jpg
 • Om prosjektet
 • Hva kan foreningen gjøre
 • Økonomiske tilskudd
Om "Min forening/Mitt lag": 0,5 time
minforening.jpg
 • Om konseptet - PP tilgjengelig for gjennomgang
 • Innhold og gjennomføring i forening/lag
 • Oppfølging
Tilskuddsmuligheter/søknadsportalen: 0,5 time - 1 time
 • Via NJFF
 • Andre muligheter
Andre temaer
Også andre temaer enn de som er nevnt kan gjennomgås med foreningen/laget. Gi bare beskjed på forhånd til den som skal komme på besøk/holde kurset. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.