Frykter for jakt og fiske
Anine Gutubakken Byles
Publisert 15.05.2017 09:17
Oppdatert 16.05.2017 21:13
Frykter for jakt og fiske
NJFF er bekymret. Selger vi unna enda mer statsgrunn, selger vi samtidig unna garantien for å slippe til på jakt og fiske.

​​​​​​​​​​​​​Så langt har regjeringen solgt rundt 400.000 dekar statlig skog via Statskog. Nylig ble nye 30.000 dekar lagt ut på markedet, og salget er ennå ikke over.

Norges Jeger- og Fiskerforbund​ (NJFF) mener det pågående salget av statlige skogeiendommer burde avsluttes nå. Regjeringen setter allmennhetens tilgang til jakt og fiske på spill.​​​​

– Vi er opptatt av å bevare det statlige eierskapet på den lille andelen skog staten eier, for det sikrer oss tilgang til jakt og fiske. Nå snakker vi om et reelt nedsalg av vårt felles eie, og det synes vi er en unødvendig handling, sier informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad.

Skeptiske​​​

NJFF har vært skeptisk til salget fordi folk flest mister garantien for at de fortsatt vil ha tilgang på fiske og jakt, dersom større deler av skogen havner i private hender.​

- Grunneier har en suveren rett til å avgjøre hvem som kan jakte og fiske på eiendommen. Unntaket er på statens grunn, der alle har tilgang. Når offentlige eiendommer selges til private, har vi ikke lenger denne garantien. Solgt er solgt, sier Farstad.​​

Flere av NJFFs lokallag har tidligere ytret at regjeringens iver etter å selge ut norsk skog, vil berøre dem - og i verste fall vil flere lokalforeninger måtte kaste inn håndkleet. Med mindre statlig eiendom, vil også tilbudet til allmennheten flere steder bli redusert. 

- I Gol kjøpte en privat forretningsmann opp en av de få større, offentlige skogeiendommer som jeger- og fiskerforeningen lokalt hadde brukt til opplæringsjakt og fiskekultivering i mange år, forklarer Farstad.​​​​ Nå er den allmenne tilgangen til jakt og fiske på dette området avhengig av den nye grunneierens velvilje. Den garanterte tilgangen er historie.

Uenige​

Mens NJFF mener at salget allerede har fått uheldige konsekvenser, forsvarer landbruks- og matminister​​​​, Jon Georg Dale (Frp), skogsalget.​​

– Vi er ikke ferdig med å selge ut Statskogs eiendommer som Stortinget har gitt tilslutning til å selge, og det betyr at det fortsatt er gode muligheter for at lokale skogeiere kan kjøpe mer skog og skape flere arbeidsplasser i distriktene, sier Dale til NRK.​​ 

Han poengterer også at regjeringen sørger for at private eiere får mulighet til å utvikle ressursene, og at det ikke er et mål for regjeringen at Staten skal ha full kontroll på eiendommer i Norge, tvert imot.​​​

 

​​

Fakta om skogsalget

  • Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte en større gjennomgang og effektiv arrondering av foretakets eiendommer. 

  • Regjeringen foreslo å øke omfanget av arronderingssalget i statsbudsjettet for 2016. Forslaget ble stående etter behandlingen i Stortinget og prosjektperioden er utvidet som en følge av dette.

  • I perioden 2011-2020 gjennomføres derfor et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften. ​
  • Flere eiendommer vil bli lagt ut for salg hver vår og høst i hele perioden. Vi selger i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men forbeholder oss retten til å godta eller forkaste ethvert bud.
Kilde: Statskog

 


 
Hør mer om skogsalget fra NRK kveldsnytt fra 14. juni:​
 
 
Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.