Torskefredning i Oslofjorden?
Espen Farstad
Publisert 25.04.2018 09:09
Oppdatert 25.04.2018 12:10
Torskefredning i Oslofjorden?
Det er krise for torskebestanden i Oslofjorden. Nå foreslås det fredning av torsken i en periode, noe NJFF mener kan være fornuftig.

​Over flere tiår har det vært observert en reduksjon i torskebestanden i Oslofjordområdet, noe som er bekreftet gjennom rapporter fra Havforskningsinstituttet (HI). Det observeres en del småtorsk/yngel, men de ser ikke ut til å vokse opp. Torsken er heller ikke den eneste fiskearten som er i endring i Oslofjorden. Bestandene av lyr ser eksempelvis ut til å ha hatt en kraftig reduksjon i Ytre Oslofjord. Årsaken som har ført til dagens situasjon er ikke klar, men framstår som sammensatt.

Forslag om freding

Det er fremmet et representantforslag på Stortinget fra en rekke represesentanter fra SV, der essensen er å frede et gitt område for torskefiske. Saken skal behandles i Næringskomiteen i løpet av våren.

Forslaget et tredelt og lyder slik:
a. Gyteområdene som er kartlagt i angjeldende rapport, fredes mot alt fiske.
b. For indre Oslofjord defineres ei fjordlinje Slagentangen–Larkollen. Innenfor denne (inklusive Drammensfjorden og Holmestrandsfjorden) skal det være forbud mot alle faste eller stående redskaper beregnet på fiskefangst. Av fritidsfiske skal kun fiske med snøre og stang være tillatt, og fanget torsk skal slippes ut igjen.
c. All bunntråling forbys.

NJFFs syn

I et notat til forslaget om fredning.docx skriver NJFF at fritidsfiske er en betydelig aktivitet i sjøen, både i Oslofjorden og langs kysten for øvrig. Det er viktig at høstingen er bærekraftig, samtidig er det også viktig at tiltak for å sikre bærekraftig høsting retter seg mot de bestandene som har behov for tiltak. Generelle tiltak som rammer alt fiske og alle fiskearter bør unngås.
NJFF støtter derfor ikke et generelt forbud mot alt fiske i torskens gyteområder, men mener at en rein torskefredning begrenset i rom og tid kan være formålstjenlig.

I tillegg påpekes behovet for god informasjon mot alle grupper av fritidsfiskere, nødvendig fokus på beskatning av predatorer som sel og skarv, og forbud mot lysfiske. NJFF påpeker også nødvendigheten av å se på arbeidet med en forvaltningsplan for Oslofjorden, der disse og andre elementer må inngå i en helhetlig og god forvaltning av vårt mest brukte friluftsområde.  

Illustrasjon fra Aftenposten 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.