Torskekollaps kan gi fiskeforbud
Publisert 14.06.2018 13:28
Oppdatert 15.06.2018 09:23
Torskekollaps kan gi fiskeforbud
Torskebestanden i store deler av Skagerrak og Oslofjorden er i fritt fall, og nå foreslås det stans i alt torskefisket fra Agder til svenskegrensen. Dette omfatter også oss som fisker med stang og snøre.

​Det er Fiskeridirektoratet som har sendt på høring et forslag med til dels dramatiske tiltak for å verne den hardt prøvede kysttorsken i området. Du finner høringsforslaget her.

Det foreslås altså en totalfreding av torsken i landets mest brukte friluftområde. Forbudet omfatter både yrkesfiske og fritidsfiske. Det settes en strek fra grensen mellom Agder og Telemark, og rett over til svenskegrensen på andre siden. Alt nord for denne linjen blir no-fish-sone hva gjelder torsk.
I tillegg foreslås det totalt fiskeforbud fra januar og ut april i utvalgte gyteområder for torsken. Dette forbudet omfatter alle arter så nær som sjøørret, som omfattes av et annet lovverk forvaltet av miljømyndighetene.

God at det tas grep

- NJFF ser i utgangspunktet positivt på at man fra fiskerimyndighetene ønsker å ta grep for å sikre en hardt presset torskebestand, sier informasjonssjef Espen Farstad.  
- Årsaken til den dramatiske tilbakegangen i kysttorskbestandene i Skagerrak og Oslofjorden er sammensatt. Klimaendringer, eutrofiering, ny næringsvirksomhet, økte bestander av predatorer som skarv og sel, men også for hardt fiskepress kan alle være faktorer som samlet betyr mye. Vi ønsker å forvalte våre fiskestammer slik at de produserer et høstbart overskudd. Dersom så ikke er tilfelle slik vi ser med kysttorsken nå, så er fredning i en periode absolutt et mulig tiltak. Det å frede store områder for alt fritidsfiske i perioder av året der torsken gyter kan være et mer diskutabelt tiltak. Det er neppe å regne som et presist forvaltnigstiltak, i det det også rammer alt annet fiske i området. Dette vil vi se nærmere på. NJFF skal sende dette forslaget på en høringsrunde i egen organisasjon før vi konkluderer innen høringsfristen som er 9. september.  

Dramatisk fall i torskebestanden

 Havforskningsinstituttet har gjennom svært mange år dokumentert utviklingen i torskebestanden i området. De siste årene har de ropt et høyt varsko da de har kunnet påvise en dramatisk tilbakegang i torskebestanden. Det er denne kunnskapsinnhentingen som nå ligger til grunn for de fredningstiltak som foreslås.

Torskfangster.jpg 

NJFF har tidligere siganlisert velvilje mot de forslag som er kommet om en mer helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden.

 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.