Tre gullmerker ble tildelt under landsmøtet
Publisert 17.11.2018 09:10
Oppdatert 19.11.2018 09:23
Tre gullmerker ble tildelt under landsmøtet
Fra venstre: Terje Aslaksen fra Kirkenes, Lise Dalen fra Stavanger, forbundsleder Runar Rugtvedt og Arne Jørstad fra Frosta i Nord-Trøndelag.
NJFFs gullmerke ble under landsmøtet på Gardermoen delt ut til Arne Jørstad fra Frosta i Nord-Trøndelag, til Lise Dalen fra Rogaland, og til Terje Aslaksen fra Finnmark.

​Under landsmøtet på Gardermoen fikk tre personer æresutmerkelser av NJFF. Disse ble tildelt forbundets gullmerke som takk for en særlig innsats for jakt og fiske i Norge. NJFFs gullmerke henger høyt. -Det er kun uttdelt 29 gullmerker på 38 år, sa Runar Rugtvedt. Det er kun et fåtall ledende tillitsvalgte som har utmerket seg med en innsats på både lokalt og nasjonalt nivå, som kan bli tildelt gullmerket. Merket deles ut en gang per 3. år på NJFFs landsmøte.

Arne Jørstad, Fro​​​​sta

Jørstad var initiativtaker til oppstarten av og leder av Frosta JFF fra 1987 – 1991. Her er han også æresmedlem. Han har vært leder i NJFF Nord-Trøndelag fra 2002 – 2010, og 2. nestleder i NJFF i perioden 2009 – 2015. I tillegg styremedlem i Jakt – og Fiskesenteret, styremedlem i FRIFO 2010 – 2015, for å nevne noen av de mest sentrale vervene.  I tillegg er han fortsatt jegerprøveinstruktør, instruktør for ettersøkshund og dommer for ettersøksprøver. Han satt også som leder av valgkomiteen 2018 for NJFFs landsmøte. 

Lise Dalen, Stava​​​nger

Dalen har vært medlem i NJFFs forbundsstyre fra 2006 – 2015. Hun var medlem i NJFFs sportsfiskerutvalg fra 1998 – 2012, og ledet utvalget fra 2009 -2012. Hun var kvinnekontakt NJFF – Rogaland i en årrekke, medlem i fylkesstyret fra 2000 – 2006, og aktivt medlem og tillitsvalgt i Stavanger og Rogaland JFF gjennom en årrekke. Dalen har vært særlig opptatt av arbeidet med rekruttering av barn, ungdom og kvinner inn i NJFF. 

Terje Aslaksen, Kirkenes​​

Aslaksen var medlem i forbundsstyret NJFF fra 2009 – 2015.
I perioden 2008- 2009 var han nestleder i NJFF-Finnmark. Gjennom flere perioder var han medlem i styret i Finnmark, og ledet også fiskeutvalget der. Også i Sør-Varanger JFF har Aslaksen vært aktiv tillitsvalgt, blant annet som leder i fiskeutvalget og medlem i styret. Aslaksen har vært spesielt opptatt av forvaltningsspørsmål knyttet til ivaretakelsen av naturgrunnlag og tilretteleggingen for å ivareta tilgangen til jakt og fiske. ​​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.