Tre villrein felt for å stanse CWD
Publisert 17.02.2017 09:23
Oppdatert 17.02.2017 09:24
Tre villrein felt for å stanse CWD
Ill.foto: iStock/ Sergey Krasnoshchokov
Etter løyve fra Miljødirektoratet, ble tre villrein-bukker felt i forrige uke på vei fra Nordfjella villreinområde og inn i beiteområdene til Filefjell tamreinlag. Mannskapet lyktes skremme fem andre bukker tilbake til villreinområdet.

​​​I slutten av januar måtte tamreinlaget se på at en syk bukk stakk av inn i villreinområdet, ettersom reinsgjeterne på dette tidspunktet kun hadde fått nødvendig løyve til å felle dyr dersom de var inne på deres beiteområder. 

Forrige uke var imidlertid åtte bukker på vei nordøstover fra villreinområdet og inn i området til Filefjell tamreinlag. Tre av bukkene ble felt, mens det lyktes jage de andre fem inn i villreinområdet igjen.

De tre felte villreinene er testa av Veterinærinstituttet, og ingen av dem hadde skrantesjuke/ CWD.

SNO overtar​​

Nordfjella villreinområde har grense i nordøst langs riksveg 52 over Hemsedalsfjellet - Lærdal, der Filefjell tamreinlag har sommerbeite. Sia skrantesjuke blir spredt både mellom dyr og via miljøet, er det viktig at tamrein og villrein ikke kommer i kontakt, eller at den potensielt smittebærende villreinen kommer inn i tamreinområdene.

Filefjell tamreinlag har derfor gjennomført oppsyn med både tamrein og villrein i grenseområdet. Nå tar Statens naturoppsyn (SNO) over ansvaret for å følge opp villreinen langs riksveg 52. Arbeidet skal fortsatt skje i tett samarbeid med Filefjell tamreinlag. 

Følger med på sørlig delbestand​

Fylkesveg 50 Hol - Aurland går tvers gjennom Nordfjella villreinområde og deler bestanden i to. Det er foreløpig bare i den nordlige delen av området at skrantesjuka er påvist på tre dyr. SNO følger derfor med også i sørvest og vil jage eller felle villrein som er i trekk mellom de to områdene.

Skrantesjuke er ikke farlig for mennesker, men kan ha store konsekvenser for hjortedyrbestandene. Det er derfor et mål å bli kvitt CWD i Nordfjella og skjerme andre områder for smitte. Miljødirektoratet som har ansvar for viltforvalting, samarbeider tett med Mattilsynet som har ansvar for sykdommer hos dyr. SNO kan felle syke villrein som blir observert, mens syk elg, hjort eller rådyr kan felles i regi av kommunal viltforvalting. Alle slike dyr skal testes for skrantesjuke, melder Miljødirektoratet.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.