Ukjent laksedød skaper usikkerhet - sportsfiskerne kan bidra
Publisert 07.06.2019 13:48
Oppdatert 07.06.2019 14:55
Ukjent laksedød skaper usikkerhet - sportsfiskerne kan bidra
Det er funnet død laks med stygge sår i Enningdalsvassdraget og i Sandvikselva. NJFF oppfordrer alle sportsfiskere til å bidra i overvåkingen og rapporterer eventuelle nye utbrudd.

​​​​​​Mange sportsfiskere i Oslofjordområdet er bekymret etter meldinger om syk og død laks i Enningdalsvassdraget i Østfold. Dødsårsaken er ukjent, og fiskene er nå til analyse hos veterinærmyndighetene. I tillegg er det funnet en død laks i Sandvikselva i Bærum, som man riktignok ikke vet om lider av det samme, men det ligner mistenkelig. 

Veterinærmyndighetene er på saken

De døde fiskene er til analyse hos Veterinærinstituttet​. Så langt ser det ikke ut som om det er en kjent smittsom sykdom, som for eksempel Furunkulose, ILA (Infeksiøs lakseanemi) eller UDN (Ulcerativ Dermal Nekrose). Det vil drøye enda noen dager før analysene er klare. Det er mange som venter utålmodige på svaret. 

Sportsfiskerne kan bidra

- Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer alle sportsfiskere til å vise årvåkenhet i denne situasjonen. Vi ser at det spekuleres mye på nettet om årsaker, men så lenge ingen vet sikkert er det ​​​bortkastet energi. Meld fra til veterinærmyndighetene straks dere ser fisk som avviker fra normalen, enten det er i sjø eller elv. I praksis betyr det Mattilsynet i den regionen du finner syk/død fisk, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth. 
Her finner du en side med kontaktinformasjon til Mattilsynet.​

Potensielt svært skummelt

- Det er stor grunn til å ta denne utfordringen på alvor, sier en bekymret Fjeldseth. Oslofjord/Skagerrak-regionen er en viktig lakseregion, med Numedalslågen som dronninga i området. I tillegg kommer nærliggende lakseelver på sørlandet. Om dette viser seg å være en reell trussel mot disse villaksstammene vet vi ikke, men her må vi være føre-var.

Syk Enningdalslaks.JPG

Død laks fra Enningdalselva. Foto: Bjarne Granli, Arbeidernes Jeer- og Fiskerforening

Støtt opp om myndighetenes anbefalinger

- Slik NJFF ser det er det all grunn til å støtte opp om myndighetenes råd og anbefalinger. Dersom det kommer pålegg om desinfisering eller lignende forutsetter vi at sportsfiskerne følger opp dette lojalt. Skulle det vise seg å være bestandstruende, og det er faglig belegg for å hevde dette, så vil vi selvsagt også vise forståelse for en eventuell stenging av fisket.
- Vi forventer at myndighetene tar situasjonen på alvor, og iverksetter nødvendige tiltak, enten det er pålegg for sportsfiskerne eller forvaltningsgrep i vassdragene, sier Fjeldseth.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.