Vedtok lisensjakt i ulvesonen
Publisert 15.09.2016 10:35
Oppdatert 19.09.2016 09:23
Vedtok lisensjakt i ulvesonen
Rovviltnemdene er tydelige i sin kvotefastsettelse: Målsetninga med jakta vil være å ta ut hele familiegrupper. Foto: iStock/ Andyworks.
Vedtok lisensjakt i ulvesonen
- NJFF mener det er riktig å åpne for uttak av hele flokker innafor ulvesonen. Først da kan vi snakke om reell byrdefordeling, sier NJFFs leder Runar Rugtvedt.
Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok fredag lisensjakt på inntil 24 ulver for å ta ut alle ulvene i revirene Slettås, Letjenna og Kynna. NJFF er fornøyd at man nå er igang med et normalt forvaltningsregime for ulven.

​​​​​​Sekretariatene for rovviltnemdene i region 4 og 5 hadde i forkant av dagens møte anbefalt følgende:

  • Åpning for lisensfelling av ulv innafor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen).

  • En kvote for lisensfelling av ulv innafor de to revirene Slettås og Letjenna samt Kynna-paret.

  • En kvote på inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de tre valgte revirene.​

  • Avgrensning av lisensfellingsområdet for å ta hensyn til husdyr på beite, skjerme individer fra tilgrensende revir og i særdeleshet genetisk viktige individ, samt legge til rette for at jakta kan gjennomføres mest mulig effektivt.

Vedtatt mot tre stemmer​​

Innstillinga ble behandla i møte på Statens hus i Hamar i dag kl 10.00-12.30. NJFF v/ fagleder Siri Parmann var til stede og la fram NJFFs syn på kvoteforslaget. Vedtaket ble fatta mot tre stemmer.

I tillegg er det tidligere åpna for lisensjakt på åtte ulver i Osdal-flokken i Rendalen og Åmot, altså  utafor ulvesonen. I Hedmark og Akershus kan det også jaktes på ytterligere fem enkeltindivid utafor ulvesonen. Legger man til lisensjakt i resten av landet, blir det trolig jakt på 47 ulver, melder NRK Hedmark og Oppland.

​Forventa vedtak​

Nemndleder Arnfinn Nergård i Hedmark var i forkant av møtet tydelig på at han forventa et vedtak om jakt:

– I år har vi vært oppe i sju helnorske ynglinger og fire grenseynglinger. Da er vi oppe i ni norske ynglinger, så et vedtak om lisensjakt innenfor ulvesona vil være en videreføring av det Stortinget har vedtatt. Det er mulig det blir diskusjon om omfang og avgrensinger, men jeg vil bli overraska hvis det ikke blir et vedtak om å tillate jakt, sa Nergård til Nationen søndag​, og fikk altså rett i sine antakelser.

Ønsker jakt på grenseflokkene​​

NJFF sentralt har i fellesskap med NJFFs fylkeslag i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold sendt et brev om lisensjakta på ulv​ til medlemmene i rovviltnemdene i region 4 og 5. Fylkeslagene og NJFF ser at nemndene kan oppleve det som krevende å fatte vedtak om å ta ut hele familiegrupper, men forventer at rovviltnemdene benytter muligheta til å legge byrdefordeling til grunn:

- Erfaringene etter at ulvesonen ble oppretta, viser at mange opplever det som ei belastning å ha ulv i nærområdet. Ulv tett innpå bebyggelsa skaper usikkerhet og frykt. Konflikten ulv - hund bidrar til at tradisjonelle jaktformer med løshund er i ferd med å forsvinne. I tillegg påvirker ulven de jaktbare bestandene. Dette må tas hensyn til når byrdefordelinga nå kan praktiseres. NJFF og fylkeslagene ber om at man tar ut minimum to av de norske revirene samt to av grenserevirene - totalt minst fire flokker, heter det i brevet.

Vil bidra til organisering​​

NJFF er opptatt av at lisensjakta i ulvesonen gjennomføres på en best mulig organisert måte, både for å sikre uttak av de riktige individene, samt å unngå mest mulig komplikasjoner. NJFF Hedmark og NJFF planlegger derfor informasjonstiltak, målretta skytetrening og anna oppfølging ovafor lisensjegerne, samt god dialog med grunneierne. 

- Det er viktig at jegerne - som nå kommer til å stå i medias søkelys - framstår som reflekterte og seriøse i det arbeidet vi gjør. Det er ikke vi som skal forsvare Stortingets bestandsmål eller rovviltnemndas vedtak. I denne sammenhengen er vi verktøyet. Alle veit at godt verktøy er halve jobben. Vi har en rolle å fylle, og skal fokusere på den jobben som må gjøres, utdyper NJFFs informasjonssjef Espen Farstad.

Forventer​ respekt​​

NJFF kjenner på ansvaret som en ansvarlig interesseorganisasjon. Forbundet har derfor et sterkt engasjement inn mot den kommende ulvejakta for at den skal forløpe så konfliktløst som mulig. 

- Vi kurser jegere i jakt på ulv, avholder planleggingsmøter med jaktledere og jegere, har etablert dedikerte rovviltbaner for trening, og søker samarbeid med rettighetshaverne i de aktuelle områdene for å effektivisere jakta. Vi skal gjøre vår del av jobben med å forvalte ulvestammen - og vi forventer at våre meningsmotstandere behandler oss med respekt for at vi tar denne oppgaven på alvor, fastslår Farstad. ​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.