Ulvejakta i retten
Espen Farstad
Publisert 14.11.2017 10:00
Oppdatert 14.11.2017 10:01
Ulvejakta i retten
WWF har saksøkt staten i forbindelse med årets ulvejakt, da de mener den bryter med norske lover og internasjonale forpliktelser. NJFF har meldt seg på i saken, da det er prinsipielt svært viktige avklaringer som retten nå skal fatte.

​​I en stevning mot staten hevder WWF at norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Bakgrunnen er de vedtak som er fattet i rovviltregionene om felling av ulv. Det er duket for en solid gjennomgang i rettsvesenet.

Det første som skjer er at det 14. november skal avklares om den pågående lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen skal stoppes i påvente av rettens behandling av saken, såkalt oppsettende virkning.

Hvorvidt det blir lisensfelling innenfor sonen er enda ikke avklart, da det ligger klager på det vedtaket som skal avgjøres i Klima- og miljødepartementet. Den jakta starter uansett ikke før 1. januar 2018. NJFF har bedt om fortgang i avklaring i denne saken.

Meldt seg på i saken
For å få innsyn i sakens dokumenter, som man i dette tilfellet ikke fikk i første omgang, så har NJFF sammen med Utmarkkommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norskog meldt seg som partshjelper i saken. Det innebærer at vi får tilgang til sakspapirene og kan følge saken i retten.

For NJFF er det viktig at Stortingets ulvevedtak og dermed norsk rovviltforvaltning er i tråd med de forpliktelser vi har i henhold til Bernkonvensjonen og norsk lov, og vi håper på en endelig rettslig avklaring av dette nå.  Norsk ulveforvaltning har tidligere vært stevnet av vernesiden, (2005), og den gang vant staten saken. Vi får håpe denne runden gir de avklaringer som trengs, slik at Stortingets vedtak om en aktiv ulveforvaltning både utenfor og innenfor sonen kan bli en realitet.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.