Ulvejakten stanset i Sverige
Espen Farstad
Publisert 08.06.2018 12:28
Oppdatert 08.06.2018 12:42
Ulvejakten stanset i Sverige
Den svenske ulvestammen gikk ned fra 355 til 305 individer sist år, og dermed blir det ingen ulvejakt i Sverige til neste år.

​Det er det svenske Naturvårdsverket, som tilsvarer vårt Miljødirektorat, som har besluttet at det ikke skal tillates jakt på ulv i Sverige til vinteren. Begrunnelsen ligger i nedgangen i ulvebestanden. Sverige har et bestandsmål på 300 ulv, som regnes som tilstrekkelig for å bevare "gynnsam bevarendestatus".

SVTs nyheter skriver om saken, og har med følgende uttalelse fra Naturvårdsverket:
– Vi anpassar oss efter de nya förutsättningar som en i nuläget minskande vargstam innebär. Grundat på vetenskapliga rapporter från två forskargrupper som Naturvårdsverket redovisade för regeringen 2015 behövs minst 300 vargar för att vargen i Sverige ska ha gynnsam bevarandestatus, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Det svenske jegerforbundet reagerer negativt

Det svenske jegerforbundet reagerer negativt på vedtaket, og viser til at det er en økning i ulvestammen i Norge, og at det må sees inn i sammenhengen. Det svenske jegerforbundet mener i utgangspunktet at bestandsmålet på 300 ulv er for høyt, og at det siste vedtaket fra naturvårdsverket kan slå ille ut:
Naturvårdsverkets beslut att stoppa vinterns vargjakt gör att vi nu kanske ser vargförvaltningens sista dödsryck. Konsekvenserna kommer dock slå hårdast mot vargen. För saknas det legala möjligheter att förvalta rovdjuret kommer tyvärr mörka krafter att hitta andra sätt.
– Det finns bara ett sätt att återvinna förtroendet – och det är vårt förslag med en så liten vargstam som möjligt, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.
Les mer i nyhetssak på det svenske jegerforbundets hjemmesider.

Påvirker den svenske beslutningen ulvejakten i Norge?

Så lenge det svenske bestandsmålet er oppnådd, forutsetter NJFF at dette ikke medfører en stans eller uventet reduksjon i lisensfellinger i Norge til vinteren.
I Norge har vi et bestandsmål for ulv på 4-6 årlige ynglinger, hvorav tre skal være helnorske. I Sverige har de et bestandsmål på 300 ulv. Disse bestandsmålene sees i sammenheng, da vi forvalter en felles sørskandinavisk bestand. I Norge er vi godt over bestandsmålet vedtatt av Stortinget, og NJFF forventer derfor at det åpnes for lisensfelling av ulv i 2018/2019, også innenfor ulvesonen. Det er de regionale rovviltnemndene i området som fatter et slikt vedtak om lisensfelling, og det skal skje på et felles møte nå i juni.
 

Kampen mot reservatet

NJFF vil fortsette sitt arbeid med å få åpnet opp for lisensjakt av ulv også innenfor ulvesonen. Bestandsmålet er oppnådd med god margin. Stortingets klare forutsetning om at ulvesonen ikke skulle ende opp som et ulvereservat må følges opp i praktisk forvaltning. Det innebærer at man også innenfor sonen skal kunne ta ut ulv, selvsagt i tråd med de vilkårene som settes for felling.

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.