NJFF reagerer og ber om fleksibilitet i ulveforvaltningen
Publisert 30.11.2020 08:33
Oppdatert 01.12.2020 16:04
NJFF reagerer og ber om fleksibilitet i ulveforvaltningen
Båndlegging av et 1,4 millioner mål stort område for å ivareta en genetisk viktig ulv skaper debatt. NJFF ber om mer fleksible løsninger.

​​​​​​​​​Vedtak om lisensfelling av ulv skjer i to runder, ett for ulv utenfor ulvesonen og ett for felling innenfor sonen. Rovviltnemndene i region 4 og region 5 har vedtatt at inntil 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Kvoten er felles for begge regionene. Vedtaket​ var påklaget til departementet, men klagene ble ikke tatt til følge, noe NJFF ti​​dligere har sagt seg fornøyd med​

Avgrensing av lisensfellingsområdet

Som en del av vedtaket i nemnda ble det også laget en avgrensing av området det kan felles ulv i. Dette av hensyn til Deisjøreviret, der det er et særlig viktig genetisk individ som ønskes ivaretatt. Det er dette området på ca 1,4 millioner da som nå debatteres flittig i jegerkretser. Se kart her.pdf ​
Enkelte jegere føler at det er uriktig at dette området båndlegges for lisensfelling og ser på dette som en utvidelse av ulvesona. Ulvejakta på de 12 individene som kan tas ut i henhold til vedtaket i nemndene blir vanskeliggjort. Konsekvensen av dette vil på sikt kunne bli utfordrende for jakt med løshund i området. 

NJFF ber om et møte med forvaltningen

- Vi har en viss forståelse for nødvendigheten av å ivareta de viktige genetiske individene av ulv. Det for å bidra til at vi kan holde ulvebestanden på et lavt nivå i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål. Men vi ser at gjeldende vedtak fra nemndene om et så stort område som rammes av avgrensinger i lisensjakten er for omfattende i dette tilfellet, noe som gir urimelige utslag for jegere i området, sier Knut Arne Gjems, leder i NJFF.

- Vi vil be om et møte med forvaltningen for å diskutere alternative løsninger for denne problematikken framover. Vi forutsetter at vi kan få merking av særlig viktige individer slik at​ vi kan finne mer fleksible løsninger som ivaretar både disse individene, men samtidig også kan åpne for effektiv jakt på andre ulv i henhold til fellingsvedtak fattet i dette nå båndlagte området.

- Vi vil også påpeke at vi forventer en positiv behandling i departementet når de nå skal ferdigbehandle klage på rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen. Ivaretagelse av genetisk viktige individer på den ene siden må medføre en lavere terskel for uttak av ulv på den annen side, slik rovviltnemndene har vedtatt, konkluderer Gjems. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.