Usikkerhet rundt bruk av reveåte
Publisert 18.03.2019 12:20
Oppdatert 18.03.2019 13:01
Usikkerhet rundt bruk av reveåte
Mattilsynet klarer ikke å gi klare svar på hva som er tillatt og hva som er forbudt å benytte som åte til jakt på rødrev. Nå har NJFF bedt om møte med departementet for å få en avklaring.

​​​​​​Åtejakt på rev er den viktigste og mest dominerende jaktformen på rødrev. ​Dessverre viser det seg at det er et noe uklart regelverk rundt hva som kan benyttes som åte. Det er Mattilsynet, som gjennom forskriften om animalske biprodukter, setter rammene for hvilket åte som kan benyttes. 
Forskriften er svært omfattende og inneholder en lang rekke linker til forordninger som det henvises til i forskriften. Etter NJFFs vurdering er denne ikke egnet til å tilegne seg regelverksforståelse for folk flest. At Mattilsynet også gir ulike fortolkninger av dette regelverket viser at dette er for vanskelig.

Omstridt sak i Hedmark

Den siste tiden har det vært oppmerksomhet rundt åtbruk til åteejakt etter at en revejeger oppdaget overvåkingsutstyr på åteplassen sin. Det viste seg at det var Økokrim sitt utstyr, og de begrunnet overvåkingen med at det var benyttet åte som ikke er tillatt.  Revejegeren protesterer og viser til en skriftlig tillatelse fra Mattilsynet lokalt om bruk av gris som åte. ​
Saken er blant annet omtalt på TV2.

NJFF følger opp

Nå har NJFF sentralt bedt om et avklarende møte med Mat- og landbruksdepartementet, som er Mattilsynets politiske overordnede organ. 

NJFF har tidligere ved flere tilfeller tatt opp behovet for klarere formuleringer med Mattilsynet, uten at dette har ført til bedre tilgjengelighet og klare fortolkninger.

Det kommer ingen tilgjengelig informasjon om hva som kan benyttes som åte når man søker på Mattilsynets nettsider i dag. Vi har heller ikke funnet noe informasjon på Mattilsynets nettsider om hva som er gjeldende regelverk for animalske biprodukter brukt til åtejakt. Mattilsynet må bygge opp informasjon rundt regelverk på en slik måte at f.eks. NJFF kan videreformidle korrekt og forståelig informasjon til åtejegere. 

Når åtejegere har gjort det de skal for å skaffe seg nødvendige tillatelser for å bedrive åtejakt, så bør det ikke være grunnlag for ytterligere mistenkeliggjøring fra myndighetenes side. Årlig felles det over 10.000 rødrev på åte, så dette er både en vanlig utbredt og en viktig jaktform over hele landet. ​

 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.