Utvidet villreinjakt på Hardangervidda
Espen Farstad
Publisert 28.09.2020 12:54
Oppdatert 28.09.2020 13:37
Utvidet villreinjakt på Hardangervidda
Jegerne spiller en viktig rolle i kampen mot spredning av CWD (skrantesjuke). Villreinnemnda og NJFF har kommet med forslag til utvidede muligheter for villreinjegerne, og har vunnet fram med mye av vår argumentasjon.

​​Alarmen gikk etter funn av en villrein med påvist skrantesjuke på Hardangervidda tidlig i jakta. ​​​​Les mer om det her.  
Etter mye hektisk møteaktivitet mellom de mange involverte, blant annet veterinærmyndighetene, miljødirektoratet, Villreinnemnda, NJFF med flere, er det nå fattet vedtak som utvider villreinjakta på Hardangervidda i år. Dette er tiltak som skal bidra til at man får inn flere prøver av voksne dyr, aller helst voksen bukk, for å fange opp eventuelle flere positive tilfeller av CWD-smitte. 

Utvidet jakttid med 14 dager

Villreinnemnda har vedtatt utvidet jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde sør for RV 7, fra 1.-14. oktober 2020.​ 

Valgfritt dyr

Miljødirektoratet har fastsatt en dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 30, slik at det ut jakta 2020 kan felles valgfritt dyr på alle kontrollkort på Hardangervidda. Alle jegere som har kort kan altså selv velge hvilket type dyr som skal felles.  
Les vedtaket her.​

Tilleggskalv på kvota

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har oppfordret Miljødirektoratet til å tillate fri avskyting av kalv. I vedtaket om utvidet jakt oppfordret villreinnemnda Miljødirektoratet til å tillate fri avskyting av kalv for å unngå morløse kalver.​ Miljødirektoratet dispenserer fra hjorteviltforskriften slik at jeger kan felle én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort. Dispensasjonen gjelder ut jakta 2020.​ 
Les mer om vedtaket her. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.