Nytt våpenamnesti fra i dag
Publisert 16.02.2017 21:15
Oppdatert 01.03.2017 10:39
Nytt våpenamnesti fra i dag
Fra 1.mars til 31.mai 2017 er det våpenamnesti, og mulighet for å ordne opp i ulovlige våpen uten å risikere straff. Under tidligere våpenamnesti i 2003/2004 og 2008 ble det innlevert henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.

​Mange ulovlige våpen er eldre, uregistrerte våpen som dukker opp i forbindelse med dødsbo eller under husrenovering. Lovlydige borgere blir dermed på en nokså uskyldig måte innehavere av ulovlige våpen. 

Noen vet ikke at våpnene må registreres. Andre tør ikke ta kontakt med politiet og fortelle om ulovlige våpen da de er redde for konsekvensene. 

God mulighet til å rydde opp​​

Våpenamnestiet er en god mulighet for å bli kvitt ulovlige våpen, våpendeler eller ammunisjon, uten å risikere straff eller at våpenkortet tilbakekalles på lovlige våpen. Ulovlige våpen kan være alt fra maskinpistoler fra krigens dager, til vanlige registreringspliktige rifler og hagler som ikke er registrert. 

Alle kategorier våpen kan innleveres til destruksjon eller plombering. Dersom det dreier seg om uregistrerte våpen som er registreringspliktige, er det også mulig å få disse registrert som lovlige våpen, eller selge dem. Det er også mulig å levere inn ammunisjon.

Anonym innlevering​​

Justisdepartementet opplyser at amnestiet vil gjennomføres på samme måte som tidligere amnestier. Dette innebærer også at våpen og ammunisjon kan innleveres anonymt.

Det er viktig at de som ønsker å benytte seg av amnestiet tar kontakt med politiet før de tropper opp på stasjonen med våpen eller ammunisjon. Årsaken til dette er at politiet vil ha kontroll på hva som kommer inn, og vurdere om gjenstandene skal hentes eller innleveres på annen måte enn på politistasjonen. Dette gjelder spesielt for ammunisjon og eksplosiver.

Ved tidligere amnestier har det vært tilfeller hvor det har blitt levert inn gammelt, ustabilt sprengstoff i skranken på politihuset. Det er ikke spesielt trygt, og heller ikke lovlig – selv under et våpenamnesti. Både Arbeidets Rett og Trønderbladet​ kan fortelle om slike episoder. 

Lovlige, uregistrerte våpen​

Enkelte typer våpen er det tillatt å eie uten at de er registrert. Dette gjelder blant annet luftvåpen med kaliber 4,5mm, samt antikke våpen. Som antikke våpen regnes svartkruttvåpen produsert før 1890. Den gamle perkusjonsmusketten som henger til pynt over peisen, vil med andre ord fremdeles være lovlig veggpryd. 

Er du i tvil om våpenet er produsert før 1890, så vil en våpenforhandler eller en våpensamlerorganisasjon kunne hjelpe til med aldersfastsetting.

Hagler eldre enn 1990​

Frem til 1.oktober 1990 var det ikke registreringsplikt på enkelt- og dobbeltløpede hagler. De som fremdeles er i besittelse av slike hagler ervervet før denne datoen, kan fremdeles lovlig inneha disse uten registrering. Merk at dette kun gjelder der eieren fremdeles er den samme som lovlig eide våpenet før 1.oktober 1990. 

Dersom et i utgangspunktet lovlig uregistrert haglevåpen skifter eier eller har skiftet eier etter 1990, skal våpenet altså være registrert. 

Lovlige, uregistrerte hagler kan etterregistreres gebyrfritt av den som innehar våpenet lovlig. Det vil heller ikke telle med i en jaktvåpengarderobe. Slik etterregistrering kan gjøres når som helst, uavhengig av våpenamnestiet. Men den som har blitt eier av et slikt våpen etter 1990 og ikke har fått det registrert, kan benytte våpenamnestiet.

Lovlydige jegere​

Norske jegere og skyttere har i all hovedsak papirene i orden. Politidirektoratet opplyser at skyttere og jegere likevel er en viktig målgruppe for våpenamnestiet, basert på erfaringer om at våpenkyndige personer i lag og foreninger er blant de som ofte får spørsmål fra ikke-våpenkyndige personer om hvordan de kan benytte seg av amnestiet. 

NJFF oppfordrer derfor herved medlemmer, lag og foreninger til å opplyse om det kommende amnestiet.

Les mer om våpenamnestiet 2017 i Politidirektoratets orientering til NJFF og andre skytterorganisasjoner.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.