Våpendirektivet vedtatt av EU-parlamentet
Anine Gutubakken Byles
Publisert 16.03.2017 13:20
Oppdatert 16.03.2017 13:45
Våpendirektivet vedtatt av EU-parlamentet
Våpendirektivet vedtatt av EU-parlamentet
Nytt Våpendirektiv ble vedtatt av EU-parlamentet 14. mars. Forslaget som ble vedtatt er langt ifra så restriktivt som det opprinnelige ønsket fra EU-kommisjonen.

​​​Utgangspunktet for EU-parlamentets avstemning var et kompromissforslag fra de såkalte «triologforhandlingene» som er ført mellom EU-parlamentet, ministerrådet og EU-kommisjonen. I tillegg var det en rekke endringsforslag på bordet – inklusive forslag om å skrote direktivforslaget i sin helhet. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Ingen endringsforslag ble tatt til følge, og forslaget fra triologforhandlingene ble vedtatt i sin helhet. Nå gjenstår kun en velsignelse fra EUs ministerråd før direktivet kan tre i kraft, men dette anses kun å være en formalitet.

Levlige kompromi​​sser

Det er liten grunn til å være imponert over kompromissene som nå er vedtatt, selv om mange av de opprinnelige forslagene fra EU-kommisjonen er kraftig moderert. Eksempler på bestemmelser som har endt opp betydelig bedre enn utgangspunktet er:

  • Innstramminger, men ikke totalforbud mot halvautomatiske rifler med løse magasiner.

  • Det vil fremdeles være mulighet for jegere/skyttere under 18 år å erverve/inneha våpen.

  • Forbudet mot distansehandel (eks. handel/annonsering på internett) mellom privatpersoner er avblåst, men det settes strengere krav til ID-kontroll. 

  • Det blir krav til nasjonale systemer for oppfølging av våpeneiere, men ikke krav om «EU-standardiserte» obligatoriske legesjekker/medisinske tester. 

NJFFs vurder​​ing

EU-kommisjonens idé om å bekjempe terror gjennom omfattende forbud som ville ramme jegere og skyttere, var en klar skivebom, sier Vidar Nilsen, Jaktkonsulent i NJFF.
Han presiserer at det vedtatte direktivet er mindre dramatisk enn utgangspunktet, men fremdeles er det legale brukere som uforholdsmessig og ubegrunnet vil oppleve innstramminger.

Les mer om ​hva Nilsen mener om et forbud mot halvautomatiske våpen  i Aftenposten​.​​

For norske jegere og skyttere vil det sannsynligvis være til å leve med, men det krever at handlingsrommet for nasjonale tilpassinger og unntak brukes fullt ut i norsk våpenlovgivning, er Nilsens generelle vurdering. Bekymringen i de nordiske landene er først og fremst nasjonale politikere som vil forsøke å være «best i klassen». Les mer på Svensk Jakt.

Justisdepartementet (JD) har varslet at arbeidet med ny våpenlov vil fortsette frem mot sommeren. Når et forslag til ny våpenlov vil bli fremmet for Stortinget er uklart, men målet er så langt NJFF har kjennskap til, å få vedtatt ny våpenlov i løpet av 2017  . 

Aftenposten skriver blant annet om at antall registrerte private skytevåpen i Norge har økt de siste fem årene.

NJFF og de øvrige skytterorganisasjonene har lenge hatt et stort engasjement knyttet til arbeidet med både EU-direktivet og ny våpenlov – og vil selvsagt involvere seg i det videre arbeidet frem mot Stortingsbehandling av ny lov.

Del på Facebook Del på facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.