Våpenkompendium fra politiet er nå tilgjengelig
Publisert 14.05.2019 08:52
Oppdatert 15.05.2019 08:28
Våpenkompendium fra politiet er nå tilgjengelig
Som jeger, skytter og våpeneier er det en del lover og regler å forholde seg til. Politiet har nå lagt ut et våpenkompendium på sine nettsider.

​​Kontroll av tilgang til våpen og ammunisjon er med på å sikre samfunnet vårt. Bare personer som er skikket og kan dokumentere behov kan få tillatelse til å eie skytevåpen.  Våpenforvaltningen skal hindre misbruk av dette. Det er viktig at politiet har en felles forståelse for hva skytevåpen er, hvordan de klassifiseres og hvilke våpen som kan innvilges lovlig på bakgrunn av ulike behov.

Hensikten med våpenkompendiet er å gi økt fagkunnskap om ulike våpentyper og ammunisjon, samt en oversikt over skytterorganisasjonenes godkjente programmer og bruksområder. For jaktvåpen kom forutsigbarheten greit på plass ved innføring av «jaktvåpengarderoben» på 6 jaktvåpen, så kompendiet retter seg først og fremst mot behovsvurderingene som gjøres for erverv av konkurransevåpen, hvor det er mer spesifikke krav, både til hva som er tillatte våpen og hvilken aktivitet som kreves. ​

Politidirektoratet ønsker med kompendiet å legge til rette for en lik praksis, som sikrer likebehandling og gir økt forutsigbarhet for søkeren.

Her finner du våpenkompendiumet​​

Relatert innhold
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.