Ny våpenlov på godt og vondt
Espen Farstad
Publisert 02.03.2018 08:00
Oppdatert 14.03.2018 09:03
Ny våpenlov på godt og vondt
Jaktskytterkonsulent i NJFF, Vidar Nilsen, har vært sentral i arbeidet med å få på plass en god våpenlov for norske jegere.
Stortinget har konkludert på ny våpenlov. Vi ser på hva den nye loven vil innebære for jegere og andre våpeneiere.

​​​​​​I utgangspunktet er NJFF fornøyd med den strenge våpenlovgivningen vi har hatt, og som nå videreføres i en ny våpenlov. 

Større​ ​våpengarderobe

Et klart lyspunkt er at Stortinget har lyttet til jegerne i spørsmålet om hvor mange jaktvåpen en jeger kan ha behov for. «Jaktvåpengarderoben» er økt til åtte jaktvåpen, mot dagens seks. Ut over dette har ikke Stortinget gjort vesentlige endringer på det lovforslaget som ble fremlagt av regjeringen i september 2017.

Innstramming for enkelte våpeneiere​

Stortinget har vedtatt at enkelte av dagens halvautomatiske jaktrifler blir forbudt, og forbudet vil også gjelde allerede tildelte tillatelser. Regjeringen vil ikke love at det blir noen kompensasjon, og jegerne som rammes må selv ta regninga. Stortinget ba imidlertid om at kompensasjon må vurderes.

-NJFF mener det er uakseptabelt med et tilbakevirkende forbud mot jaktvåpen som har vært i bruk i mange tiår, og at de som rammes ikke gis mulighet for kompensasjon, gjør ikke saken bedre. Vi vil arbeide hardt for at det etableres en kompensasjonsordning, sier jaktskytterkonsulent i NJFF, Vidar Nilsen.​

Allerede forbudt​

I dag er alle halvautomatiske rifler i utgangspunktet forbudt, med mindre den enkelte modell er særskilt godkjent. Noen modeller, som er vurdert til å ikke være av militær karakter», er tillatt brukt på jakt. Det er enkelte av disse jaktgodkjente halvautomatiske riflene Stortinget nå vil til livs. Ved å flytte for eksempel modellen Ruger mini til forbudt-kategorien, som i utgangspunktet er forbeholdt sivile modeller av militære våpen, vil den ikke lenger være mulig å eie som jeger. Om forbudet vil ramme flere halvautomatiske jaktvåpen enn Ruger mini, som er spesifikt nevnt, vil bli avgjort i forskrift på et senere tidspunkt.

Bør få kompensasjon for lovlig ervervede våpen​

Ved tidligere innstramminger har det vært vanlig at forbudet ikke har fått konsekvenser for allerede tildelte tillatelser. Denne gangen legges det opp til at alle som eier våpen som blir forbudt, må selge, plombere eller innlevere sine våpen innen tre år fra loven trer i kraft. Kun ytterst få sportsskyttere kan få tillatelse til å kjøpe våpen fra «forbudt-kategorien», så i praksis vil det være vanskelig å unngå økonomisk tap for de som rammes.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.