Historiske lakseelver
Espen Farstad
Publisert 09.01.2018 11:54
Oppdatert 11.01.2018 09:15
Historiske lakseelver
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland har lagt ut historiske registreringar av lakseelver i fylket, en skikkelig skatt for alle som er interessert i laksefiske i våre mange laksevassdrag.

​​

I 1855 ble «Ferskvannsfiskeetaten» opprettet ved kongelig resolusjon, med tilsetting av den første inspektøren «for de offentlige foranstaltninger til ferskvannsfiskerienes fremme». Utgangspunktet var erfaringer med for sterk overbeskatting av laksestammene.

Det ble sett i gang omfattande kartlegginger av elvene, de første 6 i Rogaland i 1876. Det ble benyttet to skjema; det første mest som en beskrivelse av vassdraget; det andre med opplysninger om fisket.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjort det krevende arbeidet med å «oversette» de håndskrevne skjemaene i en mer forståelig språkdrakt, med stor respekt for den opprinnelig teksten.

Det historiske elvearkivet finner du her.


Et eksempel til etterfølgelse
Prosjektleder villaks i NJFF, Alv Arne Lyse, er svært begeistret for det arbeidet fylkesmannen i Rogaland har gjort.
- Dette er artig og verdifull lesing, sier Lyse. Alle vi som er opptatt av laks, lakseforvaltning og elveforvaltning har mye å hente her. Ideelt sett skulle alle fylkesmenn gjort et tilsvarende stykke digitaliserende arbeid. Slik ivaretar man gammel, ervervet kunnskap og gir oss muligheten til å sette dagens forvaltning inn i et større perspektiv.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.