Vedtak om ulvefelling i sonen er utsatt
Publisert 20.08.2019 13:47
Oppdatert 20.08.2019 15:19
Vedtak om ulvefelling i sonen er utsatt
Styreleder i NJFF Knut Arne Gjems er fornøyd med at buffersonen fjernes, og forventer at det åpnes for uttak også innenfor ulvesonen.
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) roser rovviltnemdene for å ikke utvide ulvesonen ved å innføre en buffersone.

​​​​I et fellesmøte mellom rovviltnemndene i region 4 og 5 ble det vedtatt å ta ut tolv ulv utenfor ulvesonen. Vedtak om felling av ulv i sonen ble utsatt til 6. september. Årsaken til utsettelsen er at rovviltnemndene ønsker å åpne for felling i grenserevir, men det har ikke vært kontakt med svenske myndigheter om dette. Derfor utsatte nemndene sitt vedtak om felling av ulv innenfor sonen til nødvendige avklaringer med svenske myndigheter er på plass.

Buffersonen fjernes

I innstillingen fra sekretariatet ble det fremlagt et forslag om å innføre en buffersone utenfor selve ulvesonen, som i realiteten ville blitt en jaktfri sone og en utvidelse av Stortingets fastsatte grenser for ulvesonen. Dette forslaget blir det ikke noe av.
- Dette er positivt, sier Gjems, og roser nemdene for å ikke utvide ulvesonen, samtidig som han forventer at det tas ut ulv også innenfor ulvesonen. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.