Veiprosjekt vil ødelegge Stjørdalselvas utløp
Publisert 29.05.2020 12:44
Oppdatert 02.06.2020 09:25
Veiprosjekt vil ødelegge Stjørdalselvas utløp
Stjørdalselva. Foto: Ole Kirkemo
Nye veiers planer vil rasere det svært sårbare utløpet av Stjørdalselva ytterligere. NJFF, Norske Lakseelver, Stjørdal JFF og Stjørdalsvassdragets elveeierlag mener kommunene nå må gjøre vedtak til elvas beste.

​​Stjørdalselva er et nasjonalt laksevassdrag og Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord. Kommunestyret stemte dessverre slik at Nye Veier sitt ønske om å fylle ut store deler av et allerede presset deltaområde utenfor Sjørdalselva går gjennom, og raserer på den måten ett av kommunens viktige reisemål​. NJFF og flere vil nå jobbe for at elva fotsatt får leve. 

Fyllmassen består blant annet av stein tatt ut for å bygge ny tunnel med utløp ved Hellstranda. Årsaken til ønsket om å dumpe det i sjøen og ikke på land er antagelig enkel. Det er først og fremst billig og det spiller nok inn at de vet at det tilsynelatende blir ute av syne. -Dessverre skades naturen uavhengig av slike billige hensyn, sier biolog Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Utfylt areal vil legge beslag på et strandareal tilsvarende 7-8 fullskala fotballbaner. Det er et betydelig areal i en allerede sterkt utbygd utløpssone, og definitivt noe en i kommunestyret antagelig ville avslått straks om det var snakk om å legge det på land tilsvarende nær Stjørdal sentrum.

Alvorlige konsekvenser for laks og sjøørret

Den estetiske forurensinger er selvfølgelig ille, men de negative konsekvensene utfyllingen vil få for laks og sjøørret og annet liv som er avhengig av denne viktige sjøsonen er selvfølgelig det aller verste. Konsekvensene vil blant annet være særlig negative for en allerede hardt presset sjøørretbestand; ved at brakkvannssonen som er viktig under overvintring reduseres. -En forringelse av brakkvannsonen vil også være negativ for utvandrende smolt av laks og sjøørret under saltvannstilpasningen, påpeker Håkon Berg Sundet i Norske Lakseelver.

Inngrepene kan unngås, samtidig som veistandarden forbedres

Legg til at denne veiutbyggingen synes å være unødvendig, og at allerede eksisterende reguleringsplan er tilstrekkelig til å gi en vei med den standard en vil kunne få fartsgrense til. Nye Veier vil lage en vei tilpasset 110 km/t som en, på grunn av avkjøring til Værnes og Stjørdal sentrum, med stor grad av sikkerhet ikke vil få skiltet til mer enn 90 km/t. Med en slik fartsgrense er oppgradering av eksisterende tunnel tilstrekkelig, og det vil ikke være behov for utfylling. De svært ødeleggende inngrepene kan altså unngås samtidig som en får forbedret veistandarden langt ut over dagens nivå, påpeker Kjell Mjøsund og Gunnar Daniel Fordal, ledere i hhv Stjørdal JFF og Stjørdalsvassdragets elveeierlag.

Nasjonale laksevassdrag og -fjorder er etablert for å gi laksen en særskilt beskyttelse. Det er skandaløst at en i et slikt område ser bort fra miljøhensynene for å oppnå en potensiell trafikal tidsbesparing over 30 km på anslagsvis tre minutter, sier Øyvind Fjeldseth i NJFF.

NJFF, Norske Lakseelver, Stjørdal JFF og Stjørdalsvassdragets elveeierlag oppfordrer innstendig til at kommunestyret forkaster Nye Veiers planer og opprettholder nåværende reguleringsplan. Det vil gi mer enn god nok veistandard, men mest av alt bidra til at ett av Norges aller viktigste laksevassdrag ikke påføres mer ubotelig skade.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.