Verving – nøklene til suksess
Publisert 01.02.2019 08:42
Oppdatert 01.02.2019 13:43
Verving – nøklene til suksess
Aktiviteter og god synlighet er viktige virkemidler for at jegere og fiskere utenfor organisasjonen skal få lyst til å melde seg inn.

​​Vekst er viktig for enhver organisasjon. NJFF teller om lag 110 000 medlemmer, og en voksende medlemsmasse representerer en god tyngde når vi treffer politikere, forvaltning eller andre viktige aktører innenfor til jakt og fiske.

I tillegg vil flere medlemmer gi en bedre økonomi og flere mennesker som kan delta i det gode arbeidet i jeger- og fiskerforeningene.

NJFFs vervesortiment består av over 56 premier.  Du får ett poeng for hvert nytt medlem som verves. Du velger premie ut fra det antallet vervepoeng du har.

 

Aktivitet og synlighet

Foreningen bør være vital og fremstå med et godt tilbud. Det hjelper lite om foreningen er aktiv hvis ikke folk kjenner til det.

Et godt virkemiddel er å etablere et kontaktnett mot journalister. Lokalavisene er glade i tips, og derfor bør foreningen kontakte disse både før og under arrangementene. Annonsering i lokalavisa er også et alternativ. Aktivitetskalenderen på njff.no er også et samlested hvor medlemmene og andre kan finne informasjon om foreningsaktivitetene. Bruk denne!

Når du treffer potensielle medlemmer er det lurt å kunne vise frem en oversikt med alle planlagte foreningsaktiviteter. Det viser at du har en forening hvor det skjer noe, og at det er flere tilbud.

rypejakt.jpg 

​Prisdifferanse mellom medlemmer og ikke-medlemmer på aktiviteter er enkelt og svært virkningsfullt. Medlemmene føler de får noe igjen for medlemskapet, og sett gjerne en prisdifferanse som monner! Med prisdifferanse er det også lettere å spørre om noen vil bli medlem, eksempelvis slik som her under et jaktkurs.


Vervearenaer

Foreningene har mange muligheter for verving. Instruktører står i en spesielt god posisjon med hensyn til å treffe nye potensielle medlemmer. Skytebane, Fiskesommerarrangementer, introjakter, hundekurs og lignende. Utnytt mulighetene! Det koster så lite å spørre og i verste fall får du et nei. Lykkes du, kan du begynne å høste flotte vervepremier fra NJFFs store vervesortiment .

Nyttig å vite

  • Halvårsmedlemskapet gir redusert pris (ikke halv pris) på kontingenten.
  • Barn gir like mange vervepoeng som voksne. Rundt 13 % av medlemsmassen er barne- og ungdomsmedlemmer (under 26 år). Hvorfor ikke melde inn dine egne barn, eller nieser og nevøer for den sakens skyld? Gi barn og ungdom en introduksjon til det lokale jeger- og fiskermiljøet i tidlig alder! 
  • Hvis du verver en som allerede er medlem i en annen forening, er det naturlig at denne ønsker sidemedlemskap. Denne type verving gir ikke vervepremie.
  • På www.njff.no kan du logge deg inn med medlemsnummer og passord. Her har du kontroll over antall vervepoeng, hvem du har vervet og hvem som har betalt. Du kan også bestille vervepremier gjennom disse sidene.​

Oppsummering

Det er mange måter å lykkes på i en forening. Men sentrale stikkord for økt medlemsmasse er foreningsaktiviteter, nettsider, bruk av lokale medier og prisdifferanse mellom medlemmer og ikke- medlemmer. Aktiviteter, kombinert med god synlighet, er gode virkemidler for at jegere og fiskere utenfor organisasjonen skal få lyst til å melde seg inn.

kundeservice.jpg 

Har du spørsmål så ta kontakt med NJFF sentralt! Vi vil gjerne bistå. Det er bedre med en telefon for mye enn en telefon for lite!

​ 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.