Vi kan alle bidra til et bedre sjøørretfiske
Bjørn Tore Kjølholt
Publisert 03.10.2019 10:59
Oppdatert 03.10.2019 13:31
Vi kan alle bidra til et bedre sjøørretfiske
-Litt håndmakt, en rake og en spade kan gjøre underverker for en sjøørretbekk, sier Bjørn Tore Kjølholt. Alle foto: Bjørn Tore Kjølholt.
Høsten kan brukes til å hjelpe sjøørreten med å finne fram til gode gyteplasser. Bjørn Tore Kjølholt bruker mye tid i bekkene for å hjelpe sin favorittfisk.

​​​Høsten er fantastisk for sjøørretfiskerne. Dette er også tiden for å gi noe tilbake til naturen. Det er snart gytetid og hva er vel mer givende enn å gi sin favorittfisk en hjelpende hånd?

Rydder hindringer

Bjørn Tore Kjølholt elsker sjøørretkultivering. Han rydder i bekken slik at sjøørreten finner frem til de beste gyteplassene. Litt håndmakt, en rake og en spade kan gjøre underverker for en sjøørretbekk. Det er altså nå sjøørreten skal opp i bekkene og det er nå den trenger hjelp. En av de viktigste oppgavene man kan gjøre er å rydde bort hindringer som kan stoppe sjøørreten i sin vei opp i vassdraget. På Østlandet går mange bekker igjennom landbruk før den ender opp i skogen. Disse strekkene er ofte grodd igjen av siv. Det å rydde en åpning her er til stor hjelp. Ikke ta bort alt siv, men åpne opp midt i bekken slik at sjøørreten har fri tilgang. 

IMG_1660.jpeg

Det er ikke så lett å se, men midt i dette sivbeltet så går det en sjøørretbekk. Her er det faktisk et lite åpent område med vann. Sjøørreten har ly og fri passasje opp. Det å ha på seg vadere når men går og rydder er en stor fordel.

Et annet hinder for sjøørreten er kvister og søppel som samler seg eller henger seg opp i et lite område. Slike demninger kan fort bli en effektiv stopper for sjøørreten. 

IMG_1664.jpeg IMG_1666.jpeg
Her kan man se før og etter hindringen er tatt bort. Det første bildet viser kvist og annet materiale som har samlet seg og laget en liten demning. Neste bildet er etter et par drag med raka. Man kan spare sjøørreten for en hel del energi med å rydde bort slike hindringer. Noen ganger er slike hinder i veien for selve gytingen.

Dette er et meget givende arbeid som gir en umiddelbar respons. Mange ganger kan man se at sjøørreten kommer opp bare en knapp time etter ryddingen. Det er et helt fantastisk skue! For de som ønsker å se sjøørreten på sin vandring er det viktig å opptre varsomt. Snik deg ned til bredden og ligg i ro slik at du ikke forstyrrer gytingen. Se en kort tid før du forlater området.

IMG_1813.jpeg

Spør grunneier først

Det er en god del regler man må følge for å gjøre tiltak i en sjøørretbekk. Før man setter i gang er det viktig å vite hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre. Det første og mest grunnleggende er å innhente grunneier sin tillatelse. Ikke gjør noe i bekken før du har snakket med grunneieren.

Sjøørretkultivering: Hva kan den enkelte grunneier/du med grunneiers tillatelse gjøre uten tillatelse fra fylkesmannen?

  • Rydde søppel og avfall i og langs vassdrag

  • Renske grøfter i jordbruk og skogbruk

Tiltak som krever tillatelse fra fylkesmannen

Fysiske tiltak som medfører eller kan medføre forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer krever tillatelse fra fylkesmannen. 

Det viktigste er ikke å gjøre forandringer i bekker som kan skade sjøørreten sitt gyte- eller oppvekstområde. Å rydde i sivet, fjerne hindringer og søppel er enkle grep som gjør underverker!

Engasjer deg

Sjøørreten trenger hjelp! I mange kommuner er det frivillige som jobber med dette. Spør din lokale jeger- og fisker forening om råd. Disse foreningene har ofte en oversikt over hvilke bekker som trenger hjelp. De har også informasjon om grunneiere eller bekkelag som jobber med dette i din kommune. Som sportsfisker er dette arbeidet spesielt givende og kan gi fisket en helt ny dimensjon. Er man glad i å høste sjøørret er det fint å kunne bidra til at sjøørreten går en tryggere fremtid i møte.

IMG_1697.jpeg

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.