Prøveordning for jerv blir midlertidig videreført
Publisert 01.11.2018 13:52
Oppdatert 01.11.2018 14:38
Prøveordning for jerv blir midlertidig videreført
Klima- og miljødepartementet viderefører, midlertidig, adgangen til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk overvåking av fangstbås.

​​​En stor del av uttakene av jerv skjer gjennom hiuttak​, noe som er både dyrt og tidkrevende, og i tillegg kontroversielt. Virkemidler som kan effektivisere lisensfellingen og redusere behovet for hiuttak er derfor viktig å få prøvd ut. I 2015 besluttet Klima- og miljødepartementet å midlertidig tillate kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. 

Prøveprosjektene fortsetter

Ti prøveprosjekter fikk tillatelse til å prøve ut dette tiltaket frem til 15. februar 2018. Da prosjektene ble avsluttet fikk departementet en rekke henvendelser om at det er ønskelig å fortsette bruk av kunstig lys og elektronisk overvåking i prosjektområdene. NJFF jobbet for at dette tiltaket skulle bli videreført. 

Departementet var enig i dette, og de som tidligere har fått tillatelse til å delta i slike prøveprosjekter, kan nå fortsette med dette uten å innhente ny tillatelse. Det er de samme vilkår som gjelder for utprøvingen som tidligere. Forskriftsendringen innebærer ikke at det åpnes generelt for bruk av disse metodene på jerv.

Evaluering av prøveprosjektet

- Vi mener det er hensiktsmessig å fortsette prøveprosjektet med nye virkemidler for jakt på jerv til 15. februar 2019, samtidig som Miljødirektoratet gjennomfører evalueringen som planlagt. Også de fleste høringsinstansene anbefaler en slik videreføring, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). 

Miljødirektoratet vil evaluere prøveordningen, og gi en faglig anbefaling til departementet før jul 2018.

Ønsker permanent ordning

- Norges Jeger- og Fiskerforbund har jobbet for at dette skal bli videreført og forventer at det etter hvert skal komme en permanent ordning, sier Roar Lundby, jaktkonsulent i NJFF.  

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.