Viktig lakseelv truet
Espen Farstad
Publisert 15.02.2018 13:12
Oppdatert 16.02.2018 09:34
Viktig lakseelv truet
Det er også et godt sjøørretfiske i elva. Foto: Frank Haug
Det fantastiske Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane trues av kraftutbygging. Det kan bli dramatisk for den flotte lakseelva.

​Det foreligger planer fra Sogn og Fjordane Energi AS om kraftutbygging i Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Søknad om utbygging er sendt Norges vassdrags- og energidirektorat, som har anbefalt å godkjenne søknaden. Nå ligger saken hos Olje- og energiminister Terje Søviknes for endelig behandling.  Nylig var en rekke organisasjoner, blant annet NJFF,  i møte med ministeren for å forsøke å forhindre en utbygging av en av våre flotteste laksevassdrag. Avgjørelse er ventet i løpet av våren.

Viktig storlaksvassdrag

Gjengedalsvassdraget er en stri og kraftig elv. Det har gitt en usedvanlig robust laksestamme. Undersøkelser viser tilnærmet ingen innblanding fra rømt oppdrettsfisk, og etter fjorårets fiske var det dobbelt så mye fisk igjen som det fastsatte gytebestandsmålet for elva. Det er sjelden kost i dag.  Svært mange vassdrag er truet av både innblanding av rømt oppdrettsfisk og har svake bestander av laks. Derfor er dette vassdraget så verdifullt, og bør ikke tukles med. Vassdraget trekker sportsfiskere fra hele verden, men er fremdeles en folkefiskeelv. Det skal rike flommer til for at laksen skal klare å passere de tøffeste strekningene. En regulering av vassdraget kan true disse flommene og redusere elvas potensiale som lakseelv betydelig.


Laksefiskere i Gjengedalsvassdraget2. Foto Frank Haug.JPG
Laksefiske i Gjengedalsvassdraget. Foto: Frank Haug

 

Mange sloss for vassdraget

Samarbeidsrådet for naturvernsaker, som foruten NJFF består av Den norske Turistforening, Naturvernforbundet og WWF, står sammen med Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane i kampen mot kraftutbygging i Gjengedal. Det er også et stort lokalt engasjement for bevaring av Gjengedalsvassdraget. Elva har store naturverdier, og kommer ut med høy score i alle sammenhenger der man måler disse verdiene. Senest ble verneverdiene knyttet til et usedvanlig rikt biomangfold rundt elva, dokumentert i Gjengedal BioFokus-notat 2015-41.pdf

Det er også en egen facebookgruppe opprettet for å hindre utbygging i Gjengedalsvassdraget.

 

 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.