Vil fortsatt regulere sjølaksfisket strengt
Publisert 18.10.2019 13:21
Oppdatert 22.10.2019 07:35
Vil fortsatt regulere sjølaksfisket strengt
I et brev til klima- og miljøministeren ber en rekke organisasjoner om en fortsatt streng regulering av sjølaksefisket der det foregår på truede bestander.

Det arbeides med å fastsette nye fiskereguleringer for laksefiske i sjø og elv fra 2021. I den anledning er det gått en henvendelse til Ola Elvestuen der han gjennom reguleringene bes om å gi tydelige signaler om en innskjerping av laksefisket på truede bestander av laks i områder hvor fangst anses som en negativ faktor mht bestandens overlevelse. 

- I sjølaksefiske kan en potensielt beskatte relativt store mengder laks uten å vite hvilken elv den skal opp i. Da risikerer man å ta ut for mye fisk fra elver som sliter med å oppnå gytebestandsmålet. Truede bestander kan bli ytterlig desimert, og i verste fall kan fisket bidra til at de forsvinner. I forbindelse med fisketidsjusteringene fra 2021 er det derfor naturlig å fortsatt begrense høstingen til områder hvor man med rimelig grad av sikkerhet vet at bestander man høster av har et høstbart overskudd. Dette er i stor grad allerede søkt gjort både i sjø og elv, men de siste års oppdaterte kunnskap om bestandene må nå legges til grunn forklarer Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF.


Usedvanlig bred allianse bak brevet til Elvestuen

Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske Lakseelver, Norges Bondelag, Norsk Friluftsliv, Redd Villaksen og Naturvernforbundet​ ​som står bak fellesbrevet til Elvestuen. Her er altså grunneiere, sportsfiskere og naturvernere sams enige. 

- Det håper vi Elvestuen biter seg merke i, uttaler Fjeldseth. Det er ikke snevre særinteresser som er ute for å mele sin egen kake, her er det et oppriktig og ærlig engasjement for å sikre en god forvaltning av villaksen som ligger i bunn for engasjementet og innspillet. ​

Logoer laks.jpg

Alle må bidra

- Miljødirektoratet må etter vår mening også gis klar myndighet til å stoppe sjølaksefisket i perioder om klimatiske forhold tilsier at dette er fornuftig for å unngå overbeskatning. Tilsvarende må Miljødirektoratet kunne forby fiske i elv, eller umiddelbart forby gjenutsetting av fisk om forholdene tilsier det. NJFF ønsker ikke sjølaksefisket til livs, men alle må bidra når situasjonen tilsier det, avslutter Fjeldseth. ​

Brev til Elvestuen om laksereguleringer.pdf

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.