Villsvin
Publisert 17.02.2020 10:20
Oppdatert 20.11.2020 09:41
Villsvin
Villsvinet er en jaktbar viltart som på ny har inntatt deler av Østlandet. Det er de siste årene etablert bestander i Østfold, Akershus og søndre deler av Hedmark.

​​​Villsvinet er for mange jegere en ny viltart og det kreves kunnskap for å forvalte bestanden på en fornuftig måte. Også jakta kan by på nye utfordringer da dette er nattaktive dyr som opptrer i familiegrupper.​

NJFF har utarbeidet tips til villsvinjegere

​​1: ​Villsvinet​ er en art på fremmedartslista ​i Norge - likevel skal den etiske standarden for jaktutøvelsen være høy. Skyt kun i situasjoner du selv mestrer å avgi gode treff i. 

2: Unngå å skyte voksne hunndyr:

  • Voksne hunndyr holder flokken samlet og bidrar til forutsigbar atferd i gruppen. 
  • Villsvin kan føde unger til alle årstider. Det er forbudt å skyte hunndyr som har unger. Under åtejakt kan hunndyr komme på post under næringssøk uten at ungene er synlig i nærheten. Unngå å skyte hunndyr med synlige spener. 
  • Skyt aldri på det første eller største dyret som kommer på post. Dette er ofte et hunndyr.

3: Under jakt med løs hund er det ikke uvanlig at hunden befinner seg nært eller inne i gruppen av villsvin. Få oversikt over situasjonen før det løsnes skudd.

4: Bli kjent med villsvinets anatomi før du starter jakt. Treffområdet er annerledes enn på hjortevilt. ​

5: Rett jakttrykket mot unge dyr. Da unngår du å ødelegge flokkstrukturen. 

6: Tren på de skytesituasjoner du må forvente å få under de jaktformer du skal utøve. 

Det svenske villsvinpasset er eksempel på god trening og byr på skytetrening i ulike jaktformer. Skyteskiver finnes i NJFFbutikken​

  • Åtejakt: 50-80 meter sittende med støtte på stillegående gris.
  • Jakt på skadegjørende svin i åker: 50-80 meter stående med støtte på stillestående gris. 
  • Jakt med hund: skyt på bevegelig mål med trang skyteglenne. 30-50 meter skyteavstand.

Les br​osjyre​n her.

​​Ettersøk

Villsvin oppfører seg annerledes enn hjortevilt når det blir påskutt. Et ettersøk vil kreve mye av både hund og jeger. NJFF har utarbeidet informasjonsmateriell om ettersøk og materiell for skolering og utdanning av ettersøksekvipasjer. Kurs kan avholdes av våre fylkeslag. Noe informasjon som kan være nyttig for de som ønsker å drive ettersøk av villsvin, finner du også på linken under.
Les mer om ettersøk. 

Jakt i utlandet

  • Vask klær, støvler og utstyr (inklusive bil om den er brukt under jaktutøvelsen) grundig før hjemreise.
  • Vask hund og alt hundeutstyr før hjemreise.
  • Unngå å ta med kjøtt eller ubehandlete trofeer hjem.
  • Vent minimum 48 timer før du oppsøker grisebesetninger eller foringsplasser/åteplasser for villsvin i Skandinavia. 

Unngå at det er du som innfører afrikansk svinepest! 

Informasjon om v​illsvin fra Mattilsynet - aktuelle artikler om villsvin.
Informasjon om villsvin fra Veterin​ærinstituttet​​ - aktuelle artikler om villsvin. Her finner du også hvordan helseovervåkingen av villsvin foregår og hvordan du som jeger kan bestille utstyr for prøvetaking​.

Nå kan jegere få godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin som er felt i Norge

Jegere som sender inn fullstendige prøvesett fra villsvin felt under jakt i Norge, til Veterinærinstituttet, får nå en godtgjøring for innsendelse av prøver. Mattilsynet administrer ordningen og betaler ut godtgjørelsen til jegerne.​

Godtgjørelsen er på 500 kroner pr. villsvin. I tillegg utbetales 1500 kroner ekstra for hunndyr. Innsenderne får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.​

​​Fallvilt - villsvin

​Finner du dødt villsvin ute, så er det viktig at du følger retningslinjene fra Mattilsynet som du finner her.

Handlingsplan mot villsvin

For å holde bestanden nede og hindre smitte er det utarbeidet en handlingsplan av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Denne planen tydeliggjør at arten er uønsket i Norge, og at det er et mål å ha færrest mulig villsvin på minst mulig areal.
Les mer om handlings​planen. ​

Kunstig lys

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.​ Mer om dette finnes her. ​

I tillegg er bruk av synlig beveglig lys og nattoptikk nå ute på høring i departementet.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.