Forsker på harepest hos hund
Publisert 08.02.2016 18:58
Oppdatert 07.03.2016 16:13
Forsker på harepest hos hund
Veterinærinstituttet gjennomfører en studie for å kartlegge forekomsten av harepest (tularemi) hos norske hunder. Formålet er bl.a. å undersøke forekomsten og teste ut ulike metoder for å påvise tularemi hos hund.

– Resultatene fra prosjektet vil bli brukt til å gi råd og anbefalinger om hvordan man skal opptre med hund i smågnagertette områder og i lemenår. Kunnskap om diagnostikk og behandling vil bidra til økt oppmerksomhet rundt dette hos hund, noe som kommer hundeeiere til gode, forteller forsker og prosjektleder Anne Nordstoga ved Veterinærinstituttet.


Kan avlive gamle sannheter​

Tularemi forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Sykdommen forekommer først og fremst hos ville dyr, spesielt hos hare og smågnagere og kalles derfor også harepest eller lemenpest. Harepest kan overføres til mennesker og gir sykdom, men kan behandles med antibiotika. 

Hunder og andre rovdyr har tradisjonelt blitt sett på som motstandsdyktige mot bakterien, men resultater fra en pilotstudie utført ved Veterinærinstituttet i 2012/2013 tyder på at også hunder kan bli syke. Symptomene hos hund med tularemi er høy feber, oppkast, dårlig matlyst, magesmerter og pusteproblemer.


Ønsker prøvehunder​

– Dette er ny og interessant kunnskap som vi ønsker å undersøke nærmere. Vi har som mål å undersøke serum fra 270 jakthunder («eksponerte») og 50 kontrollhunder («byhunder»), forklarer Nordstoga til ​Veterinærinstituttets nettsider. 

– De eksponerte hundene skal ha oppholdt seg i fjellområder med stor forekomst av lemen eller hare, og skal være observert i nærkontakt med slike smågnagere høsten 2014/ vinteren 2015. Kontrollhundene skal ikke ha vært løse i områder hvor det finnes gnagere. Dersom du har en hund som passer inn i studien, kan du ta kontakt med en av dyreklinikkene vi samarbeider med og avtale tid for blodprøve:


Ønsker blod fra hunder med symptomer

– Vi ønsker også blod fra hunder med symptomer forenelig med tularemi og som nylig har vært i kontakt med gnagere, med andre ord hunder der det er mistanke om sykdom. Ved klinisk mistanke trenger vi to blodprøver (såkalt parprøver) tatt med ca. 14 dagers mellomrom. I slike tilfeller ønsker vi å bli kontakta for å klarere at det er en reell mistanke på forhånd, sier Nordstoga som kan kontaktes pr epost​ i likhet med hennes kollega Tone Bjorli Johansen.  

I studien skal forskerne blant anna sammenlikne to tester og en hurtigtest. Hurtigtesten kan være aktuell å bruke på smådyrklinikker ved mistanke om tularemi hos hund. Frist for å ta prøver av hund er 1. desember 2015. 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.