Årets første utgave av pH-status
Publisert 22.02.2017 09:34
Oppdatert 22.02.2017 18:17
Flomsikring i verna vassdrag er blitt et tema etter storflommen på Vestlandet høsten 2014. Naturlig nok reises lokale krav - men noen forfekter også flomsikring gjennom kraftutbygging, sjøl om vassdragene er verna mot nettopp dette.
Årets første utgave av pH-status

​På tross av store materielle skader langs Opo og Vosso i Hordaland, gikk ikke liv tapt og det ble heller ingen personskader under storflommen for drøyt to år sia. Det er allerede gjennomført omfattende fysiske sikringstiltak i regi av NVE, eksempelvis langs Opo. 

Imidlertid lanseres nå kraftutbygging som flomsikringstiltak blant anna i Vosso (Raundalselva) og Opo, på tross av at disse vassdragene er verna mot nettopp denne type inngrep. I pH-status 1-2017 drøftes spørsmålet om slik kraftutbygging i praksis innebærer en opphevelse av vassdragsvernet. Og hvis vassdragsvernet uthules, hvem vet, kanskje nasjonalparkene er det neste som står for fall?

Uavklart i Ekso​

I Hordaland har kalkingselva Ekso blitt en varm potet, etter at rettighetshaverne begynte kreve svært høye fiskekortpriser (flere tusen kroner i døgnet) i 2016. NJFF Hordaland påklagde prisene til Fylkesmannen i Hordaland, fordi så høye kortpriser er i strid med prinsippet om allmenhetens tilgang i kalka vassdrag. 

På tross av møter og omfattende dialog mellom forvaltninga (Fylkesmann og Miljødirektorat) og grunneierne, er saken ennå ikke avgjort. pH-status er på ballen og håper bringe det endelige resultatet i denne svært prinsipiell saken i neste utgave.

Budsjett-sprik for villaksen​

Ei god nyhet ved årsskiftet er at det foreslåtte statsbudsjett-kuttet på 30 millioner til Miljødirektoratet, ble stoppa gjennom det endelige budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre/ KrF. Ellers ville dette særlig ha ramma direktoratets arbeid med villaks og jaktbare viltarter.

Men nedleggelsa av genbanken for villaks og sjøørret fra Hardanger-elvene truer imidlertid fortsatt. Her er saken utsatt i to år framover. Dermed er sjøørretbestanden i den kalka Uskedalselva fremdeles trua på sikt. Likevel konkluderer pH-status med at de gode bevilgningene på 2017-budsjettet gir god aktivitet og rom for nye spennende prosjekter.

​​Mer fra pH-status​​​

Klikk her for å gå til samlesida for pH-status, der du kan laste ned både siste utgivelse og tidligere utgaver. Merk at du også har lett tilgang til samlesida for pH-status gjennom hurtiglinkene nederst på NJFF.no-forsida.

pH-status gis ut av NJFF med fire nummer i året. Tema er kalking, forsuring og vassdragsforvaltning, som belyses gjennom fagartikler og reportasjer. ​​​pH-status gis ut som gratisabonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere.​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.