pH-status nr. 03 kan leses nå
Publisert 13.09.2019 12:01
Oppdatert 19.09.2019 13:45
Nyeste utgaven av pH-status er på vei til abonnentene nå. Her kan du blant annet lese om laksetrappa i Lygna, pukkellaks og sjøørretprosjektet i Rogaland.
pH-status nr. 03 kan leses nå

​Laksetrappa i Lygna i Vest-Agder ble åpnet sommeren 2014. Man antok da at laksen og sjøauren fikk tilgang til et par mil med nye gyte- og oppvekstområder helt opp til innsjøen Lygne, og kanskje til og med innløpselvene til denne. Men til alles overraskelse viste det seg at partiet ved Gysfossen kun noen kilometer ovenfor den nye laksetrappa også var et vandringshinder for oppvandrende fisk.​

Nå er imidlertid Gysfossen kartlagt, og man har funnet det kritiske fallet der fisken stoppes. NORCE har nå laget en tiltaksplan, og håpet er nå å få gjennomført nødvendige tiltak i løpet av 2020, slik at laks og sjøaure endelig kan ta i bruk halvannen nye mil med gyte- og oppvekstområder oppstrøms Gysfossen. Først da vil vi få full effekt av laksetrappa i Kvåsfossen.​​

Les mer om dette og annet i blad nr. 03-2019. 

Pdf av utgave 3. 

pH-status

Klikk her for å gå til samlesiden for pH-status, der du kan laste ned både siste utgivelse og tidligere utgaver. 

pH-status gis ut av NJFF med fire nummer i året. Tema er kalking, forsuring og vassdragsforvaltning, som belyses gjennom fagartikler og reportasjer. pH-status gis ut som gratisabonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere.

For å ​gjøre produksjonen av bladet rimeligere og mer miljøvennlig ønsker vi å gå over til digital produksjon. ​​

Meld deg på her for å motta pH-status digitalt! ​​- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.