Viktig tema i pH-status
Anine Gutubakken Byles
Publisert 22.05.2017 08:26
Oppdatert 22.05.2017 11:00
Viktig tema i pH-status
Uttynningsfiske er et viktig og nødvendig tiltak i mange vann og innsjøer. Foto: Svenung Klyve.
Viktig tema i pH-status
Full konsentrasjon under en av fjorårets Camp Villaks. Foto: Ayna Heilong.
Fortsetter dagens utvikling vil de fleste av våre ferskvann være ødelagt for vårt tradisjonelle nærings- og sportsfiske i løpet av et hundreår eller to.

​- I årets andre utgave av pH-status har vi et ekstra fokus på det stadig økende problemet med ulovlig spredning av uønskede, fremmede fiskearter i norske innsjøer. Problemet er omtalt i en reportasje fra årets TEFA-konferanse, men også i en artikkel fra Akvariet i Bergen som nå har en egen utstilling om temaet, sier redaktør for pH-status, Alv Arne Lyse.​​

pH-Status_2_2017-1.jpg

Akvariet i Bergen setter for tiden fokus på et stort og økende miljøproblem, ulovlige fiskeutsettinger. Med flere hundre tusen årlige besøkende vil utstillingen på Akvariet være et viktig bidrag i kampen for å få ut nødvendig informasjon om skadevirkningen av utsetting av fremmede fiskearter. Dette var også et av temaene på årets TEFA-seminar i Kristiansand. 

Konsekvenser​​

Stadig flere fiskevann i store deler av landet har blitt ødelagt for sportsfiske og for næringsfiske de siste årene. Også de økonomiske effektene av en ulovlig utsetting kan være betydelige, i tillegg til redusert kvalitet på sportsfisket og friluftslivet. 

Fortsetter dagens utvikling vil de fleste av våre ferskvann være ødelagt for vårt tradisjonelle nærings- og sportsfiske i løpet av et hundreår eller to. I et økologisk perspektiv er dette kort tid, selv om det for oss synes lenge.

Skape interesse​

Interessen for vann og vannmiljø henger ofte sammen med en interesse for sportsfiske. Det er derfor positivt at Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver for andre året på rad skal arrangere Camp Villaks for ungdom, påpeker Lyse i sin leder.

Etter fjorårets Camp Villaks-suksess er tilbudet utvidet til enda flere elver, slik at flere unge forhåpentligvis får anledning til å bli «bitt» av fiskebasillen sommeren som kommer. Slike ungdommer vil være dem som i framtiden skal sloss for å ta vare på vassdragene våre, og for en best mulig miljøtilstand i disse.​

Mer fra pH-sta​​​tus

Klikk her for å gå ​​​til samlesiden for pH-status, der du kan laste ned både siste utgivelse og tidligere utgaver. 

pH-status gis ut av NJFF med fire nummer i året. Tema er kalking, forsuring og vassdragsforvaltning, som belyses gjennom fagartikler og reportasjer. pH-status gis ut som gratisabonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere. ​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.