Nyhetsoversikt
27.02.2017
NJFF og andre utmarksorganisasjoner avviser Vidar Helgesens forslag om å endre naturmangfoldloven for å løse ulvekonflikten. Det innsnevrer handlingsrommet og svarer ikke på Stortingets klare oppdrag, lyder dommen.
25.02.2017
​​«Ubeden gjest i vest» er tittel når fylkesmennene i Telemark, Buskerud og Hordaland samt Eidfjord fjellstyre holder seminar 22.-23. mars. De lover interessante dager med fiskeforvalting, økologi og fremmede arter.
24.02.2017
NJFF tilbyr test av hund på levende bjørn i Namsskogan og på Flå. Testtilbudet er etablert for å gi hundeeier ei vurdering av de mentale egenskapene til hunden som er av betydning i forbindelse med jakt på bjørn.
23.02.2017
I samband med vår nye lærebok "Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund", har vi digitalisert quizene med kapittel-spørsmål. Dette er nyttig for både jegerprøvekandidater og instruktører - og moro for etablerte jegere.
22.02.2017
Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven. Det kan gi rovviltforvaltningen mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv ved lisensfelling, uten at dagens krav om fare for skade på beitedyr er oppfylt.
22.02.2017
Flomsikring i verna vassdrag er blitt et tema etter storflommen på Vestlandet høsten 2014. Naturlig nok reises lokale krav - men noen forfekter også flomsikring gjennom kraftutbygging, sjøl om vassdragene er verna mot nettopp dette.
21.02.2017
Hans Majestet Kongen fyller i dag 80 år, og NJFF overbringer de varmeste gratulasjoner fra landets jegere og sportsfiskere. Kong Harald V er selv en ivrig jeger og fisker, og har deltatt på flere arrangement i regi av NJFF.
20.02.2017
NJFF reagerer på at Statens naturoppsyn først merker ulv for å se om den er nærgående, for deretter å skremme den bort. Nå har Miljødirektoratet avslått totalt tre søknader om fellingsløyve på nærgående ulv.
19.02.2017
Actionfylt, billig, lett tilgang, kort reisevei og lang jaktsesong - kort sagt: Lokkejakt på rev er som skapt for ungdom! Nå framover seinvinteren er tida inne for å prøve lokkefløytene og overliste Mikkel.
18.02.2017
Det ønskes velkommen til Isfiske-NM på Mjøsa lørdag 4. og søndag 5. mars. NM-general Erik Olstad forteller at alt er i rute hos arrangørene, og er ikke snauere enn at han lover suverent fiskebett to uker i forkant.
17.02.2017
Etter løyve fra Miljødirektoratet, ble tre villrein-bukker felt i forrige uke på vei fra Nordfjella villreinområde og inn i beiteområdene til Filefjell tamreinlag. Mannskapet lyktes skremme fem andre bukker tilbake til villreinområdet.
16.02.2017
Fra 1.mars til 31.mai 2017 er det våpenamnesti, og mulighet for å ordne opp i ulovlige våpen uten å risikere straff. Under tidligere våpenamnesti i 2003/2004 og 2008 ble det innlevert henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.
15.02.2017
Fuglehundutvalget i NJFF Sogn og Fjordane arrangerer vinterprøve på Gaularfjellet 10. - 12. mars. Det meldes om svært gode fuglemengder på Gaularfjellet, så det kan være en fin anledning til å prøve bikkja.
15.02.2017
Nye arter i norske farvann, fang og slipp, fritt fiske eller fiskeravgift? Etter 30 år er makrellstørja tilbake - hva har skjedd og hvem skal få fiske på den? Det er noen av temaene på NJFFs konferanse om sportsfiske og forvaltning i sjøen.
14.02.2017
Numedalslågen gjennom Kongsberg var en gang attraktiv som ørretelv. Nå er det bare gjedde igjen på de imponerende elvestrekningene gjennom sentrum, men det vil Kongsberg JFF gjøre noe med.
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2016 Norges Jeger- og Fiskerforbund