Nyhetsoversikt
19.01.2017
Her er en god nyhet til deg som har lyst til å bli jeger: Nå kommer en mer moderne, mer visuell og mer lettlest jegerprøvebok! Boken er den eneste som er tilpasset Miljødirektoratets nye jegerprøvekurs.
18.01.2017
Vidar Helgesen opplyste i sin ulveforvaltnings-redegjørelse til Stortinget at han vil se på flere moment i ulveforvaltninga, så som bruk av løs på drevet halsende hund. Men lite tyder på ulvejakt i ulvesonen.
17.01.2017
Skogkurs arrangerer sitt årvisse Hjortevilt-seminar på Hamar i år. Hjortevilt 2017 vil omhandle hjorteviltforvaltning og skogforvaltning, og samler deltakere fra både offentlig og privat forvaltning fra store deler av landet.
16.01.2017
NJFF har skrotet det gamle medlemssystemet og fått et helt nytt. Hva betyr dette for deg? Her finner du informasjon både for deg som vanlig medlem og for deg som er tillitsvalgt og drifter ei forening.
15.01.2017
​Nå har du 52 vervepremier å velge i, svært mange av disse nye i vårt utvalg! Ved å rekruttere nye medlemmer til NJFF kan du bli belønnet med GPS, fluestang, hagle, jaktstøvler, vadere, kikkertsikte og mye mer.
13.01.2017
NJFF mener Klima- og miljøminister Helgesens nei til jakt i ulvesonen har påført ulveforvaltninga et svært høyt konfliktnivå. Nå ber NJFF statsråden gjennomgå lovverket på nytt for å gjennomføre Stortingets ulveforlik.
13.01.2017
Daglig leder ved Jakt- og Fiskesenteret slutter, og vi søker en erstatter. Jobben innebærer å være ansvarlig for daglig drift og bidra til videreutvikling av Jakt- og Fiskesenteret, herunder kurs og konferansetilbud.
13.01.2017
Villaksforkjemperne er i sjokk over Klima- og miljødepartementets pålegg om å destruere materialet fra genbanken i Hardanger, etter at regjeringa kutta tilskuddene. Nå sier den politisk ledelsen at de ikke har tatt noen beslutning.
12.01.2017
Svorka Energi utvider tilbudet med rabatt for NJFF-medlemmer: Mens du tidligere har hatt standard variabel-avtalen Topp 3-garanti og fastprisavtalen Takkogpris, kan du nå kjøpe NJFF-strøm til innkjøpspris.
11.01.2017
Regjeringen ved Klima- og miljøminister Helgesen har beordret destruksjon av genmaterialet man har samlet inn fra restene av villaksstammene i Hardangerfjorden. Det er et nådestøt for villaksen i Hardanger.
11.01.2017
Ringsaker kommune skal bruke 48 millioner kroner på flomsikring, terskler og erosjonssikring i Brumundelva. Sportsfiskeinteressene raser over at det ikke tas hensyn til biologi og levevilkår for fisk og yngel.
10.01.2017
Fiskeridirektoratet har vedtatt nye kvoter for årets jakt på kystsel. Direktoratet har imidlertid ikke gjort det enkelt for seljegerne å finne fram til kvoten, som ligger godt skjult blant fiskerimeldinger for yrkesfiske.
09.01.2017
Havforskingsinstituttet skal kartlegge fritidsfisket, med Oslofjorden, Hordaland og Nord-Norge som første prosjekt. Målet er å sjekke betydningen for kystnære bestander og få kunnskap om sosioøkonomiske sider av fisket.
07.01.2017
I samband med at NJFF skifta medlemsregister før jul, falt informasjonen om styresammensetning ut av lokallagenes nettsider. Nå er dette på plass. Her følger viktig informasjon om styre- og rettighetstildeling.
05.01.2017
Nytt år, nye muligheter - også til å lære seg mer om jakt og fiske: Jakt- og Fiskesenteret på Flå har nå gjort ferdig sin kursplan for 2017. Her finner du noe nyttig, enten det er fiskestanga eller børsa du helst velger som turvenn.
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2016 Norges Jeger- og Fiskerforbund