MENY hamburgermeny Close-menu button

Årsmelding for 2021

Årsmeldingene for 2021 fra styret og utvalg

Publisert 08. april 2022 kl. 17.24

ÅRSMELDING FOR LILLEHAMMER JEGER- OG FISKERFORENING 2021

 

STYRETS ARBEID

Styrets sammensetning og ansvarsområder

LJFF’s styre har bestått av følgende medlemmer:

Styreleder:                 Svein-Harald Foss, Finans, Flømyra skyteanlegg
Nestleder:                   Tore Semb, Jegerprøven, ungdomsaktiviteter
Kasserer:                    Rolf Anders Ensrud, Korsåsen, økonomi, skytestevner
Sekretær:                    Jan Hallvard Myhren Materialforvalter, Burma skyteanlegg
Styremedlem:             Øivind Skurdal
Styremedlem:             Anders Larsen, Hundeutvalget
Styremedlem:             Morten Kraabøl

Styremøter

Styret har avholdt 4 styremøter i kalenderåret 2021: 02.02., 21.05., 11.10 og 15.12. 16 saker har vært behandlet.

Hovedsakene har vært investeringer på Korsåsen, arbeid med skyteanlegget samt planlegging av stevner, drift av lerduebanene herunder mannskap, ungdomsarbeid. Flømyras fremtid har vært diskutert da det var lite skyting der i 2020. Priser på ammunisjon og lerduer er viktige temaer for økonomien. Klubbhus har vært diskutert. Det samme gjelder kurs for hagleinstruktører.

Medlemssituasjonen

LJFF er fortsatt det største lokallaget innen NJFF Oppland. Medlemstallet har
tatt seg litt opp siden 2020. Pr. 31.12.21 var således medlemstallet 488.

Skytesimulatoren

Skytesimulatoren er fortsatt nedpakket etter at vi måtte flytte ut av lokalene i Mesna fabrikker på grunn av den økonomiske situasjonen i forbindelse med Corona. Simulatoren er planlagt oppsatt i nytt klubbhus. Huset må ha spesielle mål som høyde og lengde for å kunne benyttes av simulatoren, bl.a. fordi prosjektorene må monteres 3,5 meter over gulvet. Veggen som det skytes på er 8 meter. Vegger med standardmål kan derfor ikke benyttes.

Årsmelding 2021 fra ungdomsutvalget

Det ble gjennomført 4 kurs med til sammen 86 deltagere, fordelt med 61 gutter / menn og 25 kvinner / jenter. Aldersfordelingen vil se slik ut;

 

14 til 19 år

20 til 29 år

30 til 39 år

Over 40 år

Menn

20

19

13

9

Damer

4

9

4

8

 

Det var satt opp kun ett kurs på våren. Interessen var så stor, at jeg bestemte meg for å sette opp ett kurs til. Så det ble to fulle kurs i april / mai / juni.

Vi har hatt stor pågang til det kurset vi arrangerte over to helger i august, det var over 50 påmeldte. Mange var langveisfarende, det var to personer som kom fra Ålesund for å delta. Det var 36 personer som fullførte. Vi måtte leie lokaler på Jorekstad, som hadde stort nok lokale.

Foreningen var representert ved tre anledninger på Maihaugen, som Vinteraktiviteter, Setersøndag og fisking i oktober. På vinteren var det ca 80 personer som deltok. Det ble tatt 3 abborer. På sommeren var det ca 200 personer og det ble tatt opp 3 abborer, 5 ørreter og en mobiltlf. I oktober var det ca 70 personer som deltok og 3 ørreter ble tatt opp.

Det ble gjennomført ett småvilt introjakt i 2021. Gausdal Fjellstyre bestemte at ryper var fredet, så det ble jaktet på annet småvilt. Vi hadde en avtale om at en person skulle fortelle om jakt på smårovvilt og rev. Dessverre så ble han forhindret fra å komme.  Vi fikk leid en hytte ved Kittilbu utmarksmuseum, som vi hadde som base. Noe av bakgrunnen for det, var at å bo på hytte og lage maten selv, er nærmere den norske jeger ånden. Vi hadde to finne dager i skogen, en ved Hærfjellet og en med utgangspunkt Grytsetra, på veien inn til Liomsetra. Resultatet ble en rugde, som hunden vi hadde med snappet til seg under en skjørtegran.

Utfordringen i 2021 var smittevern, med begrensninger på antall deltagere på de kursene vi hadde på vårparten og spriting av våpen mellom hver deltager. Spriting av fiskestenger måtte vi også gjøre på Maihaugen.

 

Årsmelding Burmabanen 

Banen åpnet i slutten av april. Med en jevn pågang av skyttere gjennom hele sesongen.

Siste trening ble avholdt i slutten september.

Det ble for første gang arrangert stevner på Korsåsen, finale i Oplands-Cup på lørdag 14/8 med 53 deltagere, og Lillehammer Open ble arrangert lørdag 15/8 med 32 deltagere.

Ekstra morsomt er det at det er mange nye lokale skyttere som vil delta i konkurransen.

Banemannskapet i 2021 har bestått av 8 personer, som i 2020.

Medlemmene av utvalget har gjort en formidabel jobb, og har vært flinke til å ordne med bytting av vakter individuelt.  

Jan Hallvard Myhren 

Årsmelding for Flømyra skyteanlegg

Skytesesongen på Flømyra startet 1. juni. Banen ble holdt åpen en skytekveld hver uke frem til 7. september. For første gang på mange år har banen vært åpen for skyting i hele sommerferien.

Det ble skutt 273 serier med en inntekt på kr. 24.561 i 2021.

Betalingsterminalen har fungert bra og har gjort det enklere både for mannskap på banen som for skytterne.

Banen har vært godt besøkt i hele sesongen, bortsett fra noen kvelder da det har vært få fremmøtte. Dieselaggregatet har gått uten problemer. Vi bør nok sørge for at det blir overhalt. Problemet har vært å finne hvor det har vært kjøpt. Aggregatet og lerduemaskinen ble anskaffet i 2016. Det skulle således være mulig å spore kjøpet tilbake til et firma som solgte denne type aggregat. Regnskapsoppsettet for 2016 er funnet, men det mangler å finne fakturaen.

Det søkes etter mannskap som kan holde driften i gang på Flømyra. De som kan tenke seg å bidra bes ta kontakt.

Fortsatt drift av Flømyra er avhengig av tilstrekkelig med mannskap samt at det er tilstrekkelig med skyttere som bruker banen. Inntektene bør dekke utgiftene vedr. drift av banen.
 

Årsrapport Korsåsen

I løpet av året 2021 har det skjedd mye på Korsåsen. Det har vært gjennomført 11 dugnader i større og mindre skala. Alt fra kobling av elektronikk til inngjerding av området.

Vi har kommet veldig langt med gjerde og dette vil bli ferdigstilt våren 2022. En bane er helt ferdig og klar til fortsatt bruk, samt banen som det skal bygges standplass bygg på står klar til støping som vil skje ved første mulighet våren 2022.

I 2021 hadde vi for første gang 2 ordinære treninger på slutten av sesongen samt de to første stevnene. Vi arrangerte Opplands Cup og Lillehammer Open på Korsåsen og vi fikk svært gode tilbakemeldinger på banene. Treningene som ble gjennomført ble også veldig godt mottatt. Spesielt lerduestien som sto der etter Lillehammer Open var veldig populær. Flere kommenterte at det var veldig god jakttrening, morsomt og lærerikt.

Etter jobben i 2021 er det klart for å ha ordinære treninger i 2022, men det gjenstår fortsatt mer jobb. Vi skal også gjennomføre hele tre stevner l løpet av helgen 25. og 26. juni og stevnene er Lillehammer Open, Opplands Cup og fylkesmesterskap i lerduesti. Når snøen blir borte starter jobben med å strekke ut den siste biten av gjerde. Og ikke minst begynner jobben med standplassbygget. Vi ser frem mot en fin sesong i 2022 og håper mange er villige til å stille opp på dugnader og gjennomføring av stevner.

Rolf Anders Ensrud

Jakthundutstillingen på Tretten 2021

Jakthundutstillingen 27. november 2021 på Tretten samlet rekordmange hunder; 211 hunder og 68 valper. Dette var den 25. jakthundutstillingen i samarbeidet mellom Gudbrandsdal Elghundklubb, Gudbrandsdal Harehundklubb og Lillehammer JFF. Det var tydelig at mange var sugne på å få stilt ut hunden sin og komme i gang med hundesport etter at mange utstillinger, blant dem vår utstilling, måtte avlyses pga koronaen i 2020. Av smittevernhensyn ble utstillingen arrangert uten publikum, kiosk og Barn & Hund og kun én voksen per hund/valp. Flinke vakter i inngangen sørget for at ingen fikk komme inn i hallen før 30 min før tidligste bedømmelsestidspunkt for hver rase/klasse, og folk forlot området når hunden var ferdig bedømt. Ridehallen Hippodromen ga oss også mulighet til å ha to soner hvor det var to ringer hver med egen inngang til hver sone, og utstillerne var flinke til å holde avstand. Vi fikk ingen tilbakemeldinger om koronasyke i etterkant av utstillingen. Utstillingen hadde egen sykepleier som smittevernansvarlig.

Vanligvis bruker vi å ha en ring til elghunder, en til harehunder og alle valper samt en til stående fuglehunder, men årets rekordpåmelding siste uken før påmeldingsfristen gjorde at vi måtte opprette en ekstra valpering. Det var ikke lett å få tak i en dommer en uke før utstillingen, men flere dommere anbefalte dommereleven Linda Marie Lien som dommer for de 36 elghund- og harehundvalpene. Hun kunne dømme og reddet utstillingen. De øvrige dommerne var Kamilla Engen for 74 elghunder, Arne Foss for 52 harehunder (rekord) og 32 fuglehundvalper, og Birte Wold Myhre for 87 stående fuglehunder. Nivået på de utstilte hundene var høyt.  Over 50 hunder fikk CK, 3 hunder oppnådde sitt siste Cert for championatet, og en fikk det nødvendige utstillingsresultatet for å bli jaktchampion. Hele 40 av valpene fikk Hederspris. Norsk Elghund Grå var som vanlig største rase på utstillingen med 56 hunder og 18 valper påmeldt, med god margin til nest største rase, Engelsk setter med 22 hunder og 13 valper.

Best in Show ble Basset Hound N SE UCH April Flower Dos Sete Moinhos til Elisabeth Aune Moseby, 2.BIS ble Norsk Elghund grå NJV-21 Svartkamplia's Bamse til Jan og Mette Lien, Vingrom, mens 3. BIS og Vakreste jaktpremierte hund ble Pointer Vakkerdalen's M Mijo til Tom Andre Lunde.

Best in Show valp ble Vorstehhund Strihåret Græsmarkens New Chicago til Pernille Leren Martinussen, Lillehammer, Norsk Elghund grå Briskebyens Tiril til Frank Engene ble 2. BIS og Basset Bleu De Gascogne Skautussa's Hermitage De Rôhne til Mona Olsen ble 3.BIS.

Det var bare fuglehunder som var påmeldt i veteranklasser, BIS veteran ble Irsk setter N SE UCH Heggelifjellet’s O-Queen til Ragnhild og Lars Arve Bergheim, Øyer.

Øvrige resultater finnes på https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/210719/

Til tross for rekordstor påmelding, ble overskuddet «bare» på 23000 kr. Dette har flere årsaker:

  • Da utstillingen ble vedtatt forsøkt gjennomført i august, regnet vi ikke med å kunne ha gruppefinaler. Vi senket derfor påmeldingsavgiften på DogWebArra i tråd med det NKK har gjort med tilsvarende arrangementer.
  • Premiene til BIS og BIS valp ble bestilt når vi i oktober gikk ut fra at finalene kunne arrangeres. CK-glassene var da allerede i hus og vi måtte derfor bestille to ganger fra Magnor. Magnor sponser heller ikke lengre BIS-premien.
  • Ingen inngangsbilletter
  • Ikke salg av kataloger, kun digital katalog. Dermed ingen annonsører i katalogene.
  • Ingen kiosk eller kioskpersonale og dermed heller ikke selvlaget mat til ringpersonale og arrangører
  • Fire dommere som skulle ha overnatting mot tre før. Overnatting på hotell i Øyer er også dyrere enn Tretten Motell, men dommerne skal ha god og varm innkvartering.

Alle som var med og hjalp til, gjorde en fenomenal jobb. Det var imidlertid svært vanskelig å få medhjelpere til dette arrangementet og flere gikk doble vakter (en vakt er på to timer). Noe skyldes selvfølgelig bekymring for korona, men vi tar smittevern på største alvor med hall med god ventilasjon, avstandsvakter, spriting av hender og oppfordring til bruk av munnbind. Dersom medlemmene i arrangørklubbene fortsatt ønsker denne utstillingen, har vi vaktliste der alle kan sette seg opp på en to-timers vakt med foretrukne oppgaver innenfor opprigging kvelden før, parkeringsplass, inngang, i hallen, kiosk, rengjøring, sekretariat og nedrigging etter utstillingen.

I 2022 skal utstillingen arrangeres 19. november og vi håper mange vil ta turen til Tretten den dagen både som utstiller, funksjonær og publikum.

Vibecke Mohr

 

Rapport fra seniorutvalget for 2021

Utvalget har bestått av Paul Torgersen, Jan Arne Andreassen og undertegnede.

Sesongen startet med brøyting inn til hytta.

Senere på våren ble det foretatt opprydding etter brakka som ble revet tidligere, og den gamle oppslagstavla ble fjernet.

Det ble kjørt avfall flere ganger i løpet av sommeren.

Vegselskapet har skiftet ut rørene under vegen.  Risikoen for oversvømmelse i bunkerser skal derfor være eliminert.

Styret påminnes om at leieavtale blir opprettholdt.

Svein-Erik Klouman

Valg

Ifølge vedtektenes § 8 skal foreningen ledes av et styre på mellom 5 og 10 medlemmer som sammen med varamedlemmer i prioritert rekkefølge, skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder, kasserer og to styremedlemmer
står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer er på valg de øvrige år.

Sittende styre                                                          Valgår             Periode

Leder                          Svein-Harald Foss                 2019                2 år      på valg
Nestleder                    Tore Semb                             2020                2 år      ikke på valg
Sekretær                     Jan Hallvard Myhren             2019                2 år      på valg
Kasserer                     Rolf Anders Ensrud               2019                2 år      på valg
Styremedlem              Øivind Skurdal                      2019                2 år      på valg
Styremedlem              Anders Larsen                        2020                2 år      ikke på valg
Styremedlem              Morten Kraabøl                     2018                2 år      ikke på valg

Varamedlem               Torbjørn Skansen                   2020                2 år      ikke på valg

Valgkomite

Anders Larsen                                                           2019                2 år      på valg
Paul Torgersen                                                          2019                2 år     på valg

Andre funksjoner

Hjemmesideansvarlig 2021, Vibecke Mohr tar ny periode i 2022.

Utstillingsansvarlig jakthundutstillingen i 2021, Vibecke Mohr tar ny periode i 2022.

Seniorutvalget tar en ny periode.

Lillehammer, 15. mars 2022

Styret