MENY hamburgermeny Close-menu button

Rådyrjakt i Lunner Almenning

Vi utlyser med dette ordinær rådyrjakt i Lunner Almenning.
Det er i alt åtte jaktfelt med inntil tre jegere pr. felt som vist i vedlagte kart, se også vedlagte Jaktregler.

Hver jeger søker for seg selv. Jegere innenfor samme tildelte jaktfelt kan opptre som lag etter tildeling.  
Grunnen for endringer i trekningen i år er at Lunner Almenning ønsker et høyere jakttrykk med flere jegere ute og forhåpentligvis større uttak av dyr. Det vil også bli enklere for unge og ferske jegere å søke.
Det trekkes en jaktleder i hvert terreng  som kan koordinere, med tanke på effektivitet, sikkerhet og har mulighet til å innby jegere fra andre terreng eller jegere som søkte men ikke fikk tildelt. Men det er i orden at det ikke er jaktlag i utgangspunktet.
Alle jegere er pliktige til å informere de 2 andre på sitt felt at de skal ut å jakte senest dagen før.

Frist til å søke: 01.06.22
Søknad sendes til  Alf Bjørnar Skau

Trekning foretas av styre i LJFF før 01.07.22
Alle utvalgte blir kontaktet direkte.

Hvert lag som blir trukket må stille med godkjent ettersøkshund.

Husk at alle søkere må være bosatt i Lunner kommune og ha betalt medlemskap i LJFF.

Vi ber om at alle søkere oppgir ønsket jaktområdet i prioritert rekkefølge 1-8.
For eksempel:
Ønske 1: Jaktfelt nr. 8
Ønske 2: Jaktfelt nr. 5
osv..

Kart over jaktterreng

LUNNER ALMENNING – LUNNER GRUNNEIERLAG

JAKTSESONGEN 2022 (reglene kan lastes ned her)

1. Jakttider

• Hare og skogsfugl: F.o.m. 10/9 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.

• Rådyr: F.o.m. 25/9 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.

• Rådyrbukk: F.o.m. 10/8 t.o.m. 4/10, og f.o.m. 12/10 – 23/12.

2. Jaktkort

• Utstedes kun til innenbygdsboende i Lunner kommune.

• Kortet gjelder i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder.

• Sammen med en innenbygdsboende jeger, er det anledning til kjøp av gjestekort

• Samme person har kun anledning til kjøp av gjestekort 2 ganger i jaktsesongen.

3. Kortpriser

• Andre innenbygdsboende: kr 1600,-/LJFF: Kr 1400,-/Bruksrett: Kr 800,-

• Gjestekort – 2 døgn: kr 800,-

• Rovviltkort (rev, mink og mår): gratis (ikke skuddpremie).

• Kort selges i nettbutikk fra la.no / inatur, samt fra Lunner Almennings kontor på Harestua.

4. Jaktstopp Under dyresanking

18.-22. september er det stans i all form for jakt i Lunner Grunneierlags og Lunner Almennings områder. Observasjon av bufe fra og med 1. oktober bes meldt til oppsyn, telefon 40 60 55 55 5.

5. Hund

• Bruk av hund tillatt fra 10/9.

• Det forlanges sauerenhetsbevis for alle jakthunder.

6. Skogshøns • Brunfugl er ikke fredet.

• Maksuttak pr. sesong er tre storfugl og fem orrfugl pr jeger.

• Jerpe er fredet. 7. Øvrig småvilt • Jakt på ender og duer i sentrale deler av bygda (innmark) er tillatt fra 21.08. med grunneiers tillatelse og betalt jegeravgift.

• Det selges egne kort for beverjakt.

• Skuddpremie rev, mår og mink: kr 200,- pr. stk. ved rapportering for jegere med ordinært småviltkort.

• Bestemannspremie på flest rev kr 1000,-.

8. Pliktig rapportering 

Husk levering av fellingsrapport uansett om det er felt vilt eller ikke, innen 31.03.2021.

Det selges ikke jaktkort til den som ikke har overholdt rapporteringsplikten forrige sesong.

Rapportering kan skje på e-post til [email protected]

Lunner Grunneierlag/Lunner Almenning