Årshjul og frister
Publisert 13.02.2018 12:10
Oppdatert 11.02.2020 10:37
God planlegging er alfa og omega for at organisasjonens skal drives på en god måte, til beste for de ulike organisasjonsleddene, og dermed egentlig for medlemmene. En god del av virksomheten har tydelige faser gjennom et år, og disse gjentar seg i stor grad for hvert år. Det vil da si at mye av det som skal gjøres, kan på forhånd tidfestes. Eller sagt på en annen måte: På forhånd kan det nedfelles hva som skal gjøres til hvilken tid. I tillegg er det gjennom et år alltid viktige, fastsatte milepæler (datoer) som alle kan forholde seg til.
Årshjul og frister

​​​​​​Å gjøre oppgavene til riktig tid er meget viktig for at et organisasjonsledd skal fungere godt og målsettingene skal oppnås. I mange tilfeller er en helt avhengig av at frister må overholdes for å oppnå noe som helst. Det kan gjelde påmelding til møter, samlinger og kurs, eller for eksempel søknader om økonomiske tilskudd.


Hvordan holder dere oversikt?

I alle ledd på alle tre nivåer i organisasjonen er det virksomhet som innebærer frister og faste årlige svingninger. For at mange skal ha oversikt over både sine egne og også andre personers oppgaver og forpliktelser, er det formålstjenlig å sette opp denne typen informasjon i såkalte årshjul, også kalt virksomhetskalendere.​​

Årshjul/Kalendere kan for eksempel settes opp for en forenings total virksomhet, eller slike oversikter kan utarbeides for enkelte innsatsområder/oppgavesektorer. 


Viktige datoer å huske på

I organisasjonen er det en rekke muligheter og forpliktelser til å søke om økonomiske tilskuddsmidler og til å rapportere slike tilskudd, eller andre deler av virksomheten. Nedenfor finner du et årshjul som viser de viktigste frister for diverse søknader, blant annet om økonomiske tilskudd, fra foreningene til NJFF sentralt. Årshjulet inneholder også diverse rapporteringsfrister. Trykk på årshjulet for å se en stor versjon. ​
Figur: trykk på bildet for å se større versjon


Mye penger å hente!

Oversikten inneholder blant annet søknadsfristene for foreningene til NJFF sentralt for satsinger hvor foreningene kan få økonomisk støtte. Årlig tildeles foreningene nærmere 10 millioner kroner til aktiviteter og annen virksomhet innenfor disse prosjektene. Oversikten viser også fristene noen andre frister, blant annet for foreningenes søknader om terminfestede skytestevner og fiskekonkurranser.​

De fleste prosjekter som foreningene får økonomiske tilskudd til fra NJFF sentralt er det forpliktelse om å rapportere på. Rapporteringsfristene går fram av kalenderen foran. Der fremgår også andre rapporteringsfrister som er viktige.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.