Forsikringsordninger
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 19.06.2020 11:50
NJFFs fylkes- og lokallag er forsikret gjennom forbundets avtale sentralt med Gjensidige Forsikring ASA. Dette kan være kjekt å vite dersom det skjer en hendelse i samband med et arrangement lokalt, enten det er på klubbhuset eller flytebrygga. Les mer om de tre forsikringsordningene nedenfor.

​​​​​​Dugnadsforsikring

Ulykkesforsikring for organisert felles dugnadsarbeid for alle foreninger og lag tilsluttet NJFF.

Hvor forsikringen gjelder:

 • Organisert felles dugnadsarbeid i regi av forening / lag tilsluttet NJFF.

Forsikringssummer:

 • Ulykke invaliditet kr 500.000,- ved 100 % medisinsk invaliditet.
 • Ulykke død kr. 300.000,-.

Begreper:

 • Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse som inntreffer i forsikringstiden.
 • Med medisinsk invaliditet menes varig fysisk / og eller psykisk funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser og lignende.

Forøvrig vises til enhver tid gjeldene betingelser og vilkår.


Ansvarsforsikring

Forsikringen omfatter det ansvaret som til enhver tid kan henføres til forbundets og dets fylkes- og lokallags-virksomhet

I tilknytning til nevnte avtale vil blant anna følgende aktiviteter inngå:

 • Eier eller bruker av skytebaner 
 • Eier eller bruker av flytebrygger
 • Eier eller bruker av hytter eller klubbhus
 • Arrangør av skytekonkurranser
 • Arrangør av skyte- og/eller jaktprøver, samt instruksjon i forbindelse med jegerprøve
 • Ettersøk
 • Jakthundprøver og utstillinger
 • Fiskekonkurranser
 • Annen relevant kurs- og/eller foreningsvirksomhet

Forsikringssummer:

 • Avtalt forsikringssum på kr 10.000.000,-. 
 • Egenandelen utgjør kr 10.000,-.

Styreansvarsforsikriring

Omfatter alle tillitsvalgte i forbundet og dets lokallag, samt ansatte i ledende stillinger. Daglig leder og styret i Jakt- og Fiskesenteret AS er også omfattet.​

Dekningsomfang: 

 • Styre- og ledelsesansvarsforsikring. Dersom det rettes økonomisk krav mot styre/ styremedlemmer/ tillitsvalgte.


And​​re forsikringsbehov

NJFF Sentralt har ingen andre kollektive forsikringer som gjelder for foreninger og fylkeslag. Eiendeler som klubbhus, hytter, skyteanlegg, fiskeanlegg av forskjellig art, båter og annet utstyr må dekkes ved egne forsikringer både for brann, innbrudd, tyveri, skade osv. Forsikringsselskapet Gjensidige gir våre foreninger rabatt (10%) på slike forsikringer.

Deltakere på ulike arrangement i regi av NJFFs foreninger er ikke forsikret. Her er det vanlig at den enkelte selv har forsikring gjennom hjem- eller reiseforsikring.

Alle fast ansatte i NJFF er forsikret gjennom Gjensidige. NJFF har også tegnet en yrkesskadeforsikring som omfatter midlertidige ansatte. Dette gjelder ansatte gjennom NJFF eller via fylkeskontorene. De midlertidige ansatte skal ha gyldig ansettelseskontrakt og skal meldes inn til personalavdelingen sentralt for at forsikringen skal gjelde.

Kontaktpersoner:

Ellen Haugland​, telefon 66 79 22 01

Beate Krokan Carlsson​, telefon 66 79 22 10


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.