Frister
Publisert 13.11.2017 14:20
Oppdatert 16.10.2020 08:11

Viktige frister

For at landsmøtet gjennomføres i henhold til NJFFs vedtekter, er det noen viktige frister som må overholdes. Her følger informasjon om noen av de viktigste tidsfristene foreninger og fylkeslag bør være oppmerksomme på.

1. april: Frist for å meddele valgkomiteen forslag på personer til de valg som skal gjøres på landsmøtet

1. juni: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs Ungdomspris

1. juni: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs viltstellpri

1. juni: Frist for innesning av forslag på kandidater til NJFFs  fiskestellpris

1. juni: Frist for innsending av forslag på kandidater til Foreningsprisen 2020

1. juni: Frist for fylkeslagene til å meddele NJFF sentralt oversikt over valgte delegater

1. juni: Frist for innkomne saker, dvs sakene må være Forbundsstyret i hende innen denne datoen. Det bes om at sakene sendes tidligst mulig

12. september: Frist for utsendelse av landsmøtedokumentene, deriblant Forbundsstyrets forslag til dagsorden

8. oktober: Frist for «påmelding» - bekreftelse deltagelse​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.