Hjelpeside
Hva er nytt i oppgraderingen av NJFF-portalen?

Bedre brukervennlighet på mobiltelefoner gjennom responsivt design. Umiddelbar responstid ved publisering, den tidligere forsinkelsen på opp mot 20 minutter er borte.
Enklere innlogging og økt sikkerhet.
Enklere publisering.

Hva er forskjellig i den oppgraderte NJFF-portalen?

Både menyhåndtering og NJFF-kalenderen er nå flyttet til det samme stedet der du publiserer nyhetene. Redigeringsbildet for saker ser litt annerledes ut enn det gjorde tidligere ved at alle innholdsfeltene nå er over og under hverandre. De fungerer på samme måte som tidligere og du vil kjenne igjen alle feltene. Det er nå mulig å publisere saker frem i tid, for eksempel lag en nyhet i dag, som først blir synlig på et fremtidig tidspunkt du selv velger.

Hvordan logger jeg inn på NJFF-portalen for å administrere hjemmesiden vår?

Du må ha fått tildelt publiseringstilgang. Denne får du tildelt av foreningsleder. NJFFs innloggingsside finner du på ”Min side” i menyen på toppen av siden.

Hvordan administrerer jeg lokallagets hjemmeside?

Du må du være innlogget for å legge til aktiviteter i kalenderen. Du må stå på en side i NJFF-portalen som du har tillatelse til å redigere. Da vil du se en egen grå meny på siden, rett under lokallagets navn på siden. Her kan du:
Publisere en nyhet
Publisere en artikkel
Administrere menyen
Administrere kalenderen

Hvordan publiserer jeg en nyhet?

Du må være innlogget for å publisere nyheter. Du må stå på en side i NJFF-portalen som du har tillatelse til å redigere. Da vil du se en egen grå meny på siden, rett under lokallagets navn på siden.

Klikk på ”Nyhet” fra menyen, og velg hvilken sidemal du vil bruke. Navn på malene beskriver plassering av bilder i forhold til tekst. Sidemalen kan endres i ettertid, dersom resultatet ikke ble som du hadde tenkt.

Når du har valgt mal, så sendes du til redigeringssiden der du skal legg inn innholdet. Feltene du må fylle ut for å lage en nyhet er: Tittel, bilde, ingress, artikkeltekst og forfatternavn.

Når du har gjort dette trykker du på lagre-knappen, som du finner helt nederst på siden.

Hvordan redigerer jeg en nyhet?

Du må være innlogget for å redigere saker. Klikk deg inn på nyheten du vil redigere. Trykk på redigeringsikonet ved siden av titteloverskriften.

Da går du rett til redigeringsmodus. Utfør endringene dine og trykk på lagre-knappen nederst på redigeringssiden når du er ferdig.

Se etter dette ikonet for å redigere en nyhet: Redigeringsikon i NJFF-portalen

Hvordan legger jeg inn en aktivitet i NJFF-kalenderen?

Du må du være innlogget for å legge til aktiviteter i kalenderen.

Du må stå på en side i NJFF-portalen som du har tillatelse til å redigere. Da vil du se en egen grå meny på siden, rett under lokallagets navn på siden. Trykk på Kalender i menyen, så sendes du til lokallagets kalenderside.

Velg fanen Ny aktivitet. Alle felter merket med * må fylles ut. For å gjøre informasjonen nyttig for leseren anbefaler vi at du også skriver en kort ingress på alle aktiviteter, og en litt mer utfyllende brødtekst der det er mye informasjon å formidle.

Trykk på lagre-knappen på toppen eller nederst på siden når du er ferdig.

Hvordan håndterer jeg aktiviteter og påmeldinger i NJFF-kalenderen?

Du må du være innlogget for å se og redigere aktiviteter i kalenderen.

Du må stå på en side i NJFF-portalen som du har tillatelse til å redigere. Da vil du se en egen grå meny på siden, rett under lokallagets navn på siden. Trykk på Kalender i menyen, så sendes du til lokallagets kalenderside.

Her ser du alle kommende og historiske aktiviteter.

Du kan redigere en aktivitet ved å trykke på redigeringstegnet, som er til høyre i listen: Redigeringsikon i NJFF-kalenderen
Du kan administrere påmeldte deltagere ved å klikke på deltakerikonet, som er til høyre i listen: Se deltakere i NJFF-kalenderen
Du kan administrere slette en aktivitet ved å klikke på den røde x-knappen, som er til høyre i listen: Slett aktivitet i NJFF-kalenderen

Hvordan bygger jeg inn kalenderen i en artikkel/ nyhet?

Dersom du bruker Explorer som nettleser, må du først legge til njff.no gjennom «Innstillinger for kompatibilitetsmodus» (tilgjengelig via Explorer-tannhjulet (må ikke forveksles med Sharepoint-tannhjulet) oppe i høyre hjørne i nettleseren). Sørg for å vise nettleseren i full bredde på små dataskjermer.

 • Gå til siden der du vil bygge inn kalenderen.
 • Trykk på Sharepoint-tannhjulet og velg «Rediger side».
 • Trykk på blå link/ ramme «Legg til webdel» (vises ikke dersom du ikke bruker Explorer i kompatibilitetsmodus) over tittelen i artikkelen.
 • Velg «Custom» i 1. kolonne («Kategorier»), og «NJFF - Calendar» i 2. kolonne, før du trykker «Legg til» til høyre i dialogboksen (vises ikke dersom du bruker for smal nettleser).
 • Du får nå opp en «tom» kalender øverst på sida. Hold musepekeren over høyre hjørne, trykk på nedtrekkspila, og velg «Rediger webdel» (her kan du senere fjerne kalenderen fra artikkelen via "Slett").
 • Du får nå opp en dialogboks til høyre for tekst-vinduet. Nederst i kolonnen "Utseende" sett valget "Kromtype" til "Ingen".
 • Dersom du ønsker at kalenderen skal komme under teksten, åpner du kolonnen «+ Oppsett», og endrer feltet «Soneindeks» til 2.
 • Åpne siste kolonne «Predefinerte kategorier». I feltet Lokallag, skriv lokallagsnavnet EKSAKT slik det står bak den siste skråstreken i URLen/ link-adressa til lokallaget (f.eks arendal med liten forbokstav). Kryss deretter av på de(n) kategorien(e) du vil vise.
 • Du kan også bruke fritekst-søk, som skilles med mellomrom + mellomrom, f.eks slik: opplæringsjakt + skyteopplæring).
 • Trykk på OK for å bekrefte kalenderinnstillingene. Husk å avslutte/ lagre med å kvittere ut det gule feltet «Sjekk den inn» og «Publiser denne kladden».

Hvordan oppretter jeg menypunkter?

Klikk på Menyadmin og velg hovedmenypunkt eller undermenypunkt. Hovedmenypunkt vil være synlig på lokallagets hovedmeny. Undermenypunkt knyttes til ett eller flere hovedmenypunkt. Alle menypunkt må lenke til en URL, typisk en artikkel.

Hvordan oppretter jeg en artikkel?

Opprettelse og redigering av artikler fungerer på samme måte som for nyheter.

Hva er forskjellen på nyhet og artikkel?

Forskjellen på nyhet og artikkel er at nyheter vises automatisk på forsiden til lokallaget. Den ferskeste nyheten legger seg først på siden og dytter de eldre nyhetene til siden. Nyhetene legger seg også i lokallagets nyhetsarkiv, som er en liste over alle nyheter.

En artikkel vises ikke på forsiden. Artikkel brukes stort sett til rene informasjonssider og lenkes til menypunkter på lokallaget. Dette er typisk en informasjonsside om åpningstider på skytebanen, jaktterreng, fiskekort og så videre.

Hvordan finner jeg igjen en nyhet eller artikkel jeg har laget tidligere?

Alle nyheter og artikler du lager blir lagret. Når du er innlogget vil du se se et lite grått tannhjul oppe i høyre hjørne av nettleseren din. Trykk på dette og velg områdeinnhold.
Her ligger alt lagret: Nyheter, artikler, bilder og vedlegg du har lastet opp.

Ulike ting lagres på ulike steder. Nyheter finner du igjen i listen som heter Nyheter, og på samme måter så ligger bilder i mappen som her Bilder

Hvordan kan jeg sette inn kart fra Google Maps i en nyhet eller artikkel?

Se video som viser hvordan du kan bygge inn et kart fra Google Maps ved å bruke iframe-kode. Denne metoden kan brukes til å bygge inn andre kart- og videotjenester som tilbyr iframe-innbygging


Hvordan kan jeg sette inn video fra Youtube i en nyhet eller artikkel?

Se video som viser hvordan du kan bygge inn en video fra Youttube ved å bruke iframe-kode. Denne metoden kan brukes til å bygge inn andre kart- og videotjenester som tilbyr iframe-innbygging

Hvordan lager og bygger jeg inn et bildegalleri?

Dersom du bruker Explorer som nettleser, må du først legge til njff.no gjennom «Innstillinger for kompatibilitetsmodus» (tilgjengelig via Explorer-tannhjulet (må ikke forveksles med Sharepoint-tannhjulet) oppe i høyre hjørne i nettleseren). Sørg for å vise nettleseren i full bredde på små dataskjermer.
Bildegalleri-funksjonen viser alle bilder i en gallerimappe. Du må derfor opprette ny mappe for hvert galleri som skal vises.​​ Slik oppretter du ny gallerimappe:

 • Trykk på Tannhjul og velg "Områdeinnhold". ​​Velg "+ legg til en ny app"​ og legg til appen "Bildebibliotek". Gi bildegalleriet et navn som viser hvilke bilder mappen inneholder, og velg "Opprett".​
 • For å legge til bilder i galleriet, åpner du først galleri-mappen. Dra deretter bilder direkte fra Windows Utforsker eller Finder ​​til teksten "dra filer hit" rett under gallerinavnet endres til "Slipp her" eller et +tegn. Merk at opplastingen kan ta noe tid hvis du tar mange store bilder i slengen.

Etter at du har lastet opp bildene, kan du bygge inn bildegalleriet i ønsket artikkel/ nyhet:

 • Gå til siden der bildegalleriet skal inn. Istedenfor å trykke på redigeringstegnet foran tittelen, gå til tannhjulet oppe til høyre og velg Rediger side.
 • Trykk på «Legg til webdel», velg kategori «Medier og innhold», og innholdstype «Webdel for lysbildeframvisning», før du trykker på Legg til.
 • Hold musepekeren over høyre hjørne, trykk på nedtrekkspila, og velg «Rediger webdel» (her kan du senere fjerne galleriet fra artikkelen via "Slett").
 • Du får nå opp en dialogboks til høyre, der du velger riktig bildegalleri i nedtrekksmenyen.
 • Sjekk i kolonnen "Utseende" at Kromtype står til «Ingen».
 • Hvis du vil at bildegalleriet skal komme etter teksten, åpne kolonnen «Oppsett» og sett Soneindeks til «2».
 • Trykk på OK for å bekrefte galleri-innstillingene. Husk å avslutte/ lagre med å kvittere ut det gule feltet «Sjekk den inn» og «Publiser denne kladden».​​
Hvordan tildele styrerettigheter og publiseringstilgang?

Dersom styreoversikten på lokallagets Om oss-side viser feil styresammensetning, eller noen skal tildeles/fratas publiseringstilgang, må foreningsleder (eller noen med leders brukernavn/ passord) gå via Min side og logge seg på Medlemsnett.

 • Inne på Medlemsnett, klikk på knappen «Lokal medlemsadministrasjon» over styreleders personopplysninger.
 • Velg fylke, lokallag, og komiteen «Styret XXX JFF» i nedtrekksmenyene. Trykk deretter på personikonet t.h for Komite.
 • I styreoversikten vil styreleder se en blyant (redigeringsikon) i enden av hver person-linje. Trykk på denne og sett personen til status «Passiv» for å frata et styreverv. Merk at styreleder ikke må sette seg selv til «Passiv» før ny leder er tildelt samme verv.
 • For å legge til nye styremedlemmer, trykk på «Legg til» i knapperekka over, og skriv inn medlemsnr direkte eller søk på navn via personikonet.
 • Trykk på navnet når du har funnet riktig person, og tildel et passende verv, før du lagrer.

Alle som ligger i komiteen «Styret» har tilgang til å publisere på lokallagets sider og er synlige i Om oss-oversikten. I tillegg kan publiseringsrettigheter tildeles gjennom komiteen «Publisering». Det er viktig at styreoversikten er oppdatert, da både fylkeslaget og NJFF sentralt bruker denne for å komme i kontakt med lokallaget.

Hvordan publisere lokallagsreklame?

Slik legger du inn reklame på lokallagssida, som da vises på samme måte som vår eksempel-reklame for njffbutikken.no (kan slettes om ønskelig):

 • Gå til lokallagssida, trykk på tannhjulet oppe til høyre og velg "Områdeinnhold".
 • Åpne mappa Lokallagets samarbeidspartnere.
 • Trykk på "+ nytt bilde" og trykk på "Velg fil" for å velge bildefila som skal være reklamen, før du trykker "OK". Merk at reklamespalten er maks 180 pixler brei, slik at du trenger ikke legge inn bildet i stort format. Videre er det penest i forsidevisningen (det nederste feltet, Lokallagspartnere) dersom det er forholdsvis lik høyde på annonsene.
 • I det nye vinduet som kommer opp, legg til link/ URL til annonsøren (eller det du vil ha som landingsside) i feltet "Internett-adresse" nesten nederst på sida.
 • Bruk feltet "Sorteringsrekkefølge" for å styre hvem som skal ligge øverst og nederst, før du til slutt trykker Lagre.

Dersom du skal slette en reklame, går du inn i mappa "Lokallagets samarbeidspartnere", der du trykker på de tre prikkene (…) bak filnavnet, trykker deretter på tre prikker igjen (…) og velger Slett.

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.