Innkalling/dagsorden
Publisert 13.11.2017 14:19
Oppdatert 14.11.2017 10:16

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

INNKALLING TIL DET 22. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

I henhold til forbundets vedtekter §7, pkt. 6, innkalles herved til det 22. ordinære landsmøte på

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Fredag 16. november – søndag 18. november 2018​

Møtet starter fredag kl. 15.00

Forbundsstyrets forslag til dagsorden er som følger:

Sak      1. Åpning.

Sak      2. Godkjenning av fullmakter.

Sak      3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak      4. Landsmøtets forretningsorden.

Sak      5. Konstituering og valg av:

  1. To dirigenter.
  2. Sekretær.
  3. Redaksjonskomitèer.
  4. Protokollkomitè.

Sak      6. Vedtektsendringer med innkomne forslag.

Sak      7. Andre innkomne forslag.

Sak      8. Handlingsprogram for perioden 2019 – 2024.

Sak      9. Medlemskontingenten.

Sak      10. Redaksjonskomitèens innstillinger

Sak      11. Valg av:

  1. Forbundsstyre.
  2. Valgkomitè

Vennlig hilsen

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

 

Runar Rugtvedt/s/                                                                            Espen Søilen/s/

Leder                                                                                                 Generalsekretær

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.